Fossiele algen bieden doorbraak in klimaatdebat

Nieuws | de redactie
4 november 2010 | Utrechtse paleoklimatologen laten met collega’s voor het eerst op lange tijdschalen een sterk verband zien tussen CO2 en de temperatuur tijdens klimaatverandering. Zij bestudeerden het klimaat in het verre verleden aan de hand van sedimenten uit zee. Het toenmalige CO2-gehalte konden zij uit de fossiele resten van algen daarin meten.

Dit blijkt uit onderzoek van paleoklimatologen van deUniversiteit Utrecht, het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voorZeeonderzoek en de Universiteit van Southampton. De resultatenworden op 5 november gepubliceerd in Science. De invloedvan de CO2-uitstoot op de temperatuur speelt een belangrijke rol indiscussies over de oorzaak van klimaatverandering.

Klimaatverandering in het verleden

De onderzoekers herleidden zowel de temperatuur als deCO2-concentraties tijdens een klimaatverandering die 40 miljoenjaar geleden plaatsvond. Ze lieten hierbij zien dat de wereldwijdetemperatuur destijds in een periode van een half miljoen jaar eerstmet 4 tot 6 graden steeg, waarna de temperatuur weer afnam.

Door ook de CO2-concentraties tijdens deze klimaatverandering teherleiden, lieten de paleoklimatologen zien dat dit broeikasgas ende temperatuur op lange tijdschalen sterk zijn gekoppeld.

De onderzoekers bestudeerden de klimaatverandering in het verreverleden aan de hand van sedimenten uit de zeebodem. Het toenmaligeCO2-gehalte haalden de onderzoekers uit de fossiele resten vanalgen in dit sediment.

De koolstofsamenstelling in de algen wordt namelijk beïnvloed doorCO2-concentratie in de atmosfeer. Op deze manier kon deatmosferische CO2-verandering van 40 miljoen jaar geleden wordengereconstrueerd. Deze gegevens zijn aangevuld met studies van hettoenmalige ecosysteem en temperatuur.

Verband tussen CO2 en temperatuur

In de klimaatdiscussies staat de vraag centraal ofmenselijke CO2-emissies de oorzaak zijn van klimaatverandering. Degrootschalige verandering in CO2-concentraties tijdens deonderzochte periode doet sterk vermoeden dat CO2 op die tijdschaaleen leidende rol speelde.

“De verandering in CO2 was simpelweg te groot om enkel het gevolgte zijn van aan klimaatverandering gekoppelde processen”, zegtPeter Bijl, UU-paleoklimatoloog. “Andersom biedt de verandering inCO2 zeker een aannemelijke verklaring voor de waargenomentemperatuursverandering.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK