Gouden plak voor HvA-lector?

Nieuws | de redactie
9 november 2010 | Gaat Cees Vervoorn de afgang maskeren van minister Opstelten in zijn vorige baan? Die zette als chef van de Olympiade-lobby de benoeming door van een bankdirecteur als hoofd van de organisatie. HvA-sportlector Vervoorn wordt nu getipt als opvolger, want de bankman moest al na een maand opstappen.

Vervoorn wordt met nadruk genoemd in De Telegraaf, meestal goedingevoerd in VVD- en sportbobokringen. Als voormalig zwemmer zoudeze beter snappen wat in die wereld usance is dan de voormaligdirecteur van ING Direktbank Deutschland. Deze man, Ben Tellings,was door Ivo Opstelten als lobbyhoofd benoemd en moest binneneen maand weer weg wegens grote twijfels aan zijngeschiktheid.

Gering succes

Het weinige succes van het ‘Olympisch Plan’ als prestigieuze lobbyviel de voorbije tijd al eerder op. Het kon via zijn geestverwantepartij -en informateur- in de coalitie met PVV en CDA er niet inslagen ambitie en middelen voor een kandidatuur op te nemen in hetregeer/gedoogakkoord. Die twee partners hebben niet veel met decommerciële sportwereld en pretenties van de stad Amsterdamof Oranjeprinsen die miljarden zouden kosten in tijden vantekortreductie à €18 miljard.

De sportwereld bleef weinig meer over dan te juichen dat deportefeuille ‘sport’ niet door een staatssecretaris behartigd gaatworden, maar door de minister van VWS, Edith Schippers (VVD). Zobleef het thema nog wel in liberale hand, want ook dat was een puntvan aandacht na het vertrek van Erica Terpstra bij NOC/NSF en vanOpstelten naar het kabinet. Of Schippers op haar zware post enzonder veel ministeriële ervaring – tegenover kabinetsrivalen alsKamp (SZW), Donner (BZK) en De Jager (Fin) – veel kan doen en vaakop de tribunes kan staan jubelen?

Pijnlijk vertrek

Recent kende de VVD-sportlobby nog een tegenvaller:het vertrek van Geert Dales bij Inholland. De oud-wethoudervan Amsterdam was een vurig bepleiter van de Olympiade-ambitiesvoor zijn stad in 2028. De studenten van zijn hogeschool zouden -inde vorm van stageopdrachten- vele klussen tegen laag tarief kunnenuitvoeren in dat verband. Dat hield de olympische kostenbeheersbaar, zo besprak hij informeel in een établissement metAmsterdamse relaties onder het toevallig gehoor van de redactie vanScienceGuide.

Des te pijnlijker zou het zijn als een lector van concurrent HvA denieuwe Olympiachef werd. Niet dat het hoger onderwijs en dekennissector daar veel aan zouden hebben voor een serieuze pogingde Top 5 van de kennisnaties te bereiken. Al eerder bleek dat de kosten voor een kans bij deolympische ballotage van 2016 voor kanshebbers voor 2028 zo’n €6miljard zouden bedragen. Even hoog als een gedegen uitvoeringvan de KIA en de motie-Hamer.

Keuze tussen meer ‘Dijkgraaf’ of ‘Scheringa’beleid

Die ballotage is dus kostbaar en of zij wat oplevert isschimmig. Allerlei steden/landen zullen zich willen manifesteren,zeker die uit de BRIC-naties. De OECD was daarentegen al zovriendelijk voor te rekenen wat het oplevert als een land alsNederland concreet werk maakt van zo’n Top 5 positie. Wanneer allehoogontwikkelde landen hun PISA-scores naar Fins niveau brengen,levert dit een ongekende welvaartsverhoging op: 6 maal het BBP vannu. Nederland zou zijn welvaart na 2010 bijna kunnen verdubbelen, aldusAndreas Schleicher.

De keuze tussen kennisinvesteirngen en de megalomanie vansportbobo’s -tussen Akademia en Stadion uit het oude Hellas, alshet ware – zegt veel over Nederland. Het zal ook veel zeggenover een kabinet met een vice-premier op EL&I. Kiest hetvoor een beleid van ‘meer Dijkgraaf’ of ‘meer Scheringa’? Wordt hetde keuze voor kwaliteit en innovatie als die van landen als Canada,Finland, Korea, Zweden en Zwitserland, of voor een pretentieusbankroet als dat van Griekenland na de Olympiade van Athene in2004?


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK