Guusje ter Horst naar HBO-raad

Nieuws | de redactie
24 november 2010 | Oud PvdA-minister dr. Guusje ter Horst, die ooit de Universiteitsraad van de UvA voorzat, gaat Doekle Terpstra opvolgen bij de HBO-raad. Met Ter Horst haalt de hogescholenkoepel een politieke tienkamper binnen die nauwelijks ingewerkt hoeft te worden. Zij zal gedurende heel 2011 het voorzitterschap vervullen.

De HBO-raad gunt zichzelf ondertussen de tijd om een profiel vaneen nieuw voorzitterschap binnen de vereniging op te stellen endoor Ter Horst voorzitter te maken is dit ook mogelijk. Deoud-minister van BZK is bestuurlijk zeer ervaren en zal daaromzonder problemen de leiding van de koepel kunnen overnemen. Hoeweltijdelijk zal zij zeker geen ad interimtype blijken.

Historisch moment

In elk geval is haar benoeming een historisch moment voor hetonderwijs in Nederland. Nog nooit vormden twee vrouwelijkebestuurders, Ter Horst en haar vice-voorzitter Geri Bonhof (HU), de leiding van een van de koepelorganisaties van het hogeronderwijs.

Dat de oud burgemeester van Nijmegen op zo’n korte termijnbereid is gevonden voor deze lastige klus hangt ongetwijfeld samenmet het sterke netwerk binnen het bestuur van de HBO-raad vanuitdeze stad. Niet alleen zetelt sinds kort HAN-voorzitter Bormans inhet bestuur, maar ook langjarig HAN-bestuurder en Fontys-voorzitterMarcel Wintels behoort dit gezelschap. Hij was dan ook de eerstedie via Twitter de benoeming van Ter Horst onthulde.

Kiespijndossiers

De nieuwe voorzitter van de HBO-raad heeft binnen het onderwijsal zeer relevante ervaring opgedaan. Immers, het voorzitten van deUniversiteitsraad van de steeds roerige Universiteit van Amsterdam vormt een stevig fundament voor het leidinggeven aan devergaderingen van collegevoorzitters uit het HBO. Bovendien is TerHorst academisch gevormd psychologe en promoveerde ze op eenonderwerp met betrekking tot het bewegen van mensen tot het nemenvan beslissingen die eigenlijk te pijnlijk voor hen zijn. Zijstelde zich de vraag hoe mensen die liever niet naar de tandartsgingen, toch overgehaald konden worden. Kiespijndossiers zijn dusin goede handen bij Ter Horst.

Voor het HBO heeft zij op twee cruciale terreinen belangrijkemaatschappelijke functies vervuld voorafgaand aan haarministerschap. Zo was zij enkele maanden voorzitter van ZonMw, eenvan de belangrijkste opdrachtgevers voor het lectoraal onderzoek inde zorgsector bij vele hogescholen.  Tevens was zijbestuurslid van het Holland Festival en voorzitter van het Fondsvoor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst. Daarmee behoortzij tot de invloedrijke kringen in de wereld van de kunsten en zalzij staatssecretaris Halbe Zijlstra op dit gebied het vuren aan deschenen leggen.

Pikante benoeming

Politiek mag de benoeming van Ter Horst pikant genoemd worden.De oud-minister heeft een profiel dat niet direct aansluit bij dekleur van de huidige bewindslieden die hoger onderwijs, onderzoeken innovatie in hun portefeuille hebben. Tegelijkertijd is TerHorst met haar Amsterdamse PvdA-achtergrond ook geen opvallendcontrast met VSNU-voorzitter Sijbolt Noorda. Wel biedt haarbestuurlijke en politieke ervaring ook in Den Haag de HBO-raad eenzeer ingevoerde en krachtige persoonlijkheid in de vele overleggenachter de schermen op het hoogste ambtelijke en departementaleniveau.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK