HBO-docent wint staatsprijs muziek

Nieuws | de redactie
17 november 2010 | HBO-docenten in de kunsten staan vooraan in hun vak. Na de Televizier Ring die Codarts dansdocent Jan Kooiman won, is er nu de Nederlandse Muziekprijs voor de saxofonist Ties Mellema van Fontys.

Saxofonist Ties Mellema heeft -ondanks eenverwonding aan zijn rechterhand die het spelen ernstigbemoeilijkte- de Nederlandse Muziekprijs ontvangen. Mellema isdocent saxofoon aan Fontys Conservatorium in Tilburg.

De Nederlandse Muziekprijs wordt sinds 1981uitgereikt als de belangrijkste staatsprijs die een klassiekmusicus kan ontvangen. Voor de prijs ter waarde van twintigduizendeuro moeten musici toelatingsexamen doen en een studietraject vantwee jaar volgen waarna de jury beslist of de prijs wordttoegekend. Violiste Janine Jansen en pianist Ronald Brautigam zijnenkele van de musici die eerder deze prijs ontvingen.
Geluk bij ongeluk
Mellema liep in het studietraject voor de prijsvertraging op vanwege een ernstige verwonding aan zijn rechterhandwaardoor hij een tijd niet met die hand kon spelen. Hij kreeg eenjaar uitstel en ging uit noodzaak met zijn linkerhand spelen. Datresulteerde in de cd ‘On The Other Hand’.De Fontysdocent is solist en kamermusicus, maarspeelt onder andere ook met het door hem opgerichte AmstelQuartetbestaande uit vier saxofoons. Klik hier voor zijn website.Nieuw TV-talentJan Kooiman won recent de Televizier Ring als nieuwtalent op de buis. Als acteur en jurylid van danstalentshows heeftKooiman veel aandacht getrokken. ScienceGuide sprak met hem overzijn vak, talentontwikkeling en zijn eigen groei van Rotterdamsstraatschoffie tot sterdanser en tv-idool.U leest het vraaggesprek met hem hier.

 

 

 

Saxofonist Ties Mellema heeft -ondanks een verwonding aan zijnrechterhand die het spelen ernstig bemoeilijkte- de NederlandseMuziekprijs ontvangen, zo meldt Fontys Nieuws. Mellema is docent saxofoon aanFontys Conservatorium in Tilburg.

De Nederlandse Muziekprijs wordt sinds 1981 uitgereikt als debelangrijkste staatsprijs die een klassiek musicus kan ontvangen.Voor de prijs ter waarde van €20.000 moeten musicitoelatingsexamen doen en een studietraject van twee jaar volgen,waarna een jury beslist of de prijs wordt toegekend. ViolisteJanine Jansen en pianist Ronald Brautigam zijn enkele van de musicidie eerder deze prijs ontvingen.

Geluk bij ongeluk

Mellema liep in het studietraject voor de prijs vertraging opvanwege een ernstige verwonding aan zijn rechterhand, waardoor hijeen tijd niet met die hand kon spelen. Hij kreeg een jaar uitstelen ging uit noodzaak met zijn linkerhand spelen. Dat resulteerde inde cd ‘On The Other Hand’.

De Fontysdocent is solist en kamermusicus, maar speelt onderandere ook met het door hem opgerichte AmstelQuartet. Klik hier voor zijn website.

Nieuw TV-talent

Jan Kooiman won recent de Televizier Ring als nieuw talent op debuis. Als acteur en jurylid van danstalentshows heeft Kooiman veelaandacht getrokken. ScienceGuide sprak met hem over zijn vak,talentontwikkeling en zijn eigen groei van Rotterdamsstraatschoffie tot sterdanser en tv-idool.

U leest het vraaggesprek met hem hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK