HBO en WO in verzet tegen Zijlstra

Nieuws | de redactie
29 november 2010 | "Al het geld voor de bèta-promotie is achteraf dus over de balk gegooid." Met die bittere woorden recenseerde CDA-senator en UT-voorzitter Anne Flierman de langstudeerboete op de 3TU tegenover ScienceGuide. HBO-raad en VSNU zijn op de valreep ook in scherp verzet gekomen.

De beide koepels hebben de rekensommen van ScienceGuide van devoorbije weken blijkbaar goed tot zich laten doordringen, want vlakvoor het Kamerdebat met OCW-bewindsman Halbe Zijlstra kwamen zijmet stevige brieven. Daarin tekenen zij alsnog verzet aan tegen dekortingen op hun budget vanwege de aanwezigheid van langstudeerdersin hun instellingen.

Zesjescultuur en diefstal

Men wijst daarbij op alternatieven om hieraan te ontkomen.Uiteraard wordt daarbij de SF weer genoemd, hoewel men dit punt inde kabinetsformatie al verloren heeft. Kern van de kritiek is datdit een aanmoediging pur sang is van een zesjescultuur, zoals de HBO-raad in nette bewoordingen aangeeft. Bovendien lokt het-onbedoeld natuurlijk- onwenselijk gedrag als Theo-routes uit, zegtde  VSNU indirect. 

UvT-voorzitter Hein van Ooschot nam al een voorschot op de standpuntbepaling door de VSNUdoor het kabinet-Rutte van diefstal te beschuldigen. “In feite komthet erop neer dat wij op deze manier voor de bankencrisis betalen.”Hij vreest langstudeerders “de deur te moeten gaan wijzen.”

Maatwerk in de aanbieding

Erg veel alternatieven ziet Van Oorschot niet. “Dat deoverheid bezuinigt op het hoger onderwijs is tot daar aan toe, alshet de universiteiten maar bewegingsruimte zou geven om deinkomsten te verhogen. Bijvoorbeeld door selectie aan de poort toete staan of door ons zelf de hoogte van het collegegeld te latenvaststellen. Maar dat mogen we niet, we zijn met onze handen op derug gebonden en in die houding krijgen we slaag van mensen, dieniet weten hoe universiteiten in elkaar zitten.”

De HBO-raad biedt aan ‘maatwerk’ te leveren aan de betrokkenstudenten in relatie tot het profiel van de opleidingen door alsalternatieve dekking het heffen van een instellingscollegegeld voorte stellen. Dan kan een instelling zelf bezien welke omstandigheden-bij de individuele omstandigheden van de studenten en bij desituatie van de betrokken opleiding- zij wel en niet laat meewegenom een specifieke regeling te laten gelden. Op die manier kan hetkabinet de gewenste opbrengst wel gaan realiseren, zonder dat diteen directe aanslag op het studiescucces en -rendement hoeft tebetekenen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK