Kamer wil maximumsalaris onderwijs

Nieuws | de redactie
9 november 2010 | De Kamer zet een rem op de loonontwikkeling van onderwijsbestuurders. Als het moet bij wet. De eis van de SP om het CvB van Inholland op nonactief te stellen is opgeschort.

 


Bestuurders in het onderwijs kunnen voorlopig fluiten naar dereguliere verhoging van hun emolumenten. De loonsverhoging wordtbevroren, net als het maximumsalaris. De aftopping daarvanmoet bij wet woren geregeld. Dit sprak de Tweede Kamer uit bijmotie van Jasper van Dijk van de SP.

De Kamer schrikt nog terug voor al te veel casuistiek. VanDijks motie met de eis ten aanzien van de top van Inholland werddaarom aangehouden. Dit houdt in, dat het de Kamer vrijstaatelk moment de behandeling ervan te heropenen alvorens tot eenstemming over te gaan. Meestal doen de leden dit als zij eenbewindspersoon de kans willen geven om, gehoord het debat, metenkele nadere voorstellen of rapportage over de materie tekomen.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK