Kampioen langstuderen

Nieuws | de redactie
17 november 2010 | De boete van 3000 euro extra collegegeld bij langer dan een jaar studievertraging leidt tot rumoer onder studenten. Maar ook de instellingen zullen de korting op hun budget pijnlijk voelen. Amsterdamse instellingen zullen ruim €42 miljoen moeten ophoesten, bijvoorbeeld. UvA en HU zijn ‘kampioen langstuderen’, de 3TU krijgen echter relatief de grootste klap te verwerken.

Terwijl OCW zich openlijk zorgen maakt of op korte termijn bij Inhollandorde op zaken kan worden gesteld, vrezen studenten dat het met de’langstudeerboetes’ van de staatssecretaris straks dweilen met dekraan open wordt. De maatregel van het kabinet om studenten metmeer dan een jaar studievertraging 3000 euro extra collegegeld telaten betalen en instellingen een efficiencykorting van nog eens3000 euro op te leggen, is duidelijk bedoeld als prestatieprikkelom studenten sneller door hun studie te jagen, vrezenstudentvertegenwoordigers. [Een update/aanvulling op de cijfersin dit artikel leest u hier]

Amsterdam: boete van ruim €42 mln

“Dit zet de kwaliteit van onderwijs en diploma`s onder druk,omdat onderwijsinstellingen de boete van 3.000 euro willenvoorkomen”, zo meent ASVA-voorzitter Lodewijk Berkhout. De boeteszullen dan ook grote impact hebben op de instellingen waar de ASVAactief is, de UvA en de HvA. De UvA, onlangs uitgeroepen door degerenommeerde CHE-ranking als één van de allerbesteuniversiteiten in Europa, telt de meeste langstudeerders vanalle instellingen: 5519 (ba en ma) op 25.443 studenten in totaal.Dat betekent een korting van ruim 16,5 miljoen.

HBO-broer HvA, de grootste Nederlandse instelling met37.069 studenten, heeft 4122 langstudeerders en zal zodoende opzijn minst 12 miljoen moeten inleveren. De VU kan ruim 14 mln boeteverwachten, heel Amsterdam dus ruim 42 mln. Maar ook elders vallenklappen. Kampioen langstuderen in het hbo is bijvoorbeeld deHU (4464 op 32.794 studenten).

Techneuten en theologen

Het zijn vooral de technische universiteiten die het hardstgeraakt zullen worden. Ongeveer een derde van de studenten aan deUniversiteit Twente is straks een langstudeerder volgens de nieuweregeling. Dat betekent dat met 2.132 vertraagden op de 6.481 intotaal, de Twentenaren straks meer dan zes miljoen moetenterugstorten in de schatkist.

Ook in Delft (3.441 op 13.510) en Eindhoven (1294 op 5996) zalde klap aankomen, zij het iets minder hard. Hiermee vergelekenhoeft de Theologische Hogeschool te Apeldoorn met 3 langstudeerdersop 98 studenten zich vele malen minder zorgen te maken.

Pijnpunt en debat

Aangezien er wordt geprobeerd het wetsvoorstel al in te latengaan in het studiejaar 2011/2012, zijn de financiële consequentiesvoor zowel student als instelling groot. In totaal betekent dit inhet hbo en wo 80.000 studenten een collegegeldverhoging krijgen eninstellingen gezamenlijk 240 miljoen af moeten staan aan Den Haag.Extra pijnpunt voor de instellingen is de passage uit hetRegeerakkoord: In de raming is rekening gehouden met eengedragseffect van 25%, te bereiken in 4 jaar. De rijksbijdrage aande instellingsbudgetten wordt navenant verlaagd.

Om studenten bewust te maken van kabinetsplannen organiseren destudenten over het hele land informatiebijeenkomsten (voor eenoverzicht zie de site van de LSVb).Ook zijn inmiddels meer dan70.00 handtekeningen opgehaald. Donderdagde 18eorganiseert ASVA een debat hierover met onder andere Anne-Wil Lucas(VVD), Tanja Jadnanasing (PvdA) en Jasper van Dijk (SP). AlleenLucas studeerde ‘ minimaal nominaal’ af. Meer info over dit debatvindt u hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK