Kansen kloppen nooit twee keer aan

Nieuws | de redactie
9 november 2010 | Deze week is Ab van der Touw, de CEO van Siemens, gasthoofdredacteur van de nieuwsbrief van ScienceGuide. Hij is alles behalve een klassieke bètatech-man. Laat staan een nerd. “Ik heb in Leiden gestudeerd. Klassieke talen en filosofie. Niet de gebruikelijke achtergrond, maar wel precies de juiste, vind ik!” Hij vertelt over allerlei ervaringen en thema’s, van kippenmest tot rare metalen in zee.

Van der Touw spreekt op de Science & Technology Summit2010. Hij gaat even zo goed in op ‘de mythe van ruimdenkendNederland’ als op ‘The Messiah’. Hij vertelt waarom hij doorprofessor Henk Versnel geen Chinees is gaan studeren en waaromjuist Siemens zich inzet voor ‘Eerst de Klas’ om meer jongedocenten als rolmodellen aan meer scholen te krijgen. Want “noodbreekt wet” en “Opportunity never knocks twice”.

Een beetje Platonisch

“Elke dag heb ik nog baat van mijn studie. Vandaag nog tijdensmijn gesprek over de keuzes en de inzet van ons bedrijf bij desponsoring van kunst en cultuur. De belangrijkste les die ik hebmeegenomen uit de klassieke filosofie is een manier van kijken enanalyseren. Het gaat om de waarheid die achter de dingen zit, dieachter de woorden en verschijnselen schuil gaat. Dat is een beetjePlatonisch, dat klopt wel. Je moet leren kijken naar wat achter dewerkelijkheid zit.”

De meest inspirerende hoogleraar uit zijn Leidse tijd is voorVan der Touw geen vraag om lang over na te denken. “Henk Versnel!Hij was mijn professor klassieke talen en Oude Geschiedenis. Op hetgymnasium was hij ook mijn leraar geweest en dat was ik nietvergeten. Eigenlijk wilde ik Chinees gaan studeren, maar met hemals hoogleraar werd het toch de Oudheid voor mij. Ja, had ik nutoch maar de studie Chinees gevolgd bij professor Zürcher, he? Danwas ik nog een beetje goed terecht gekomen, zeker nu in de huidigearbeidsmarkt, dat zegt u terecht….”

SGenAbvanderTouw2

Lees hieronder de stukken uit de Nieuwsbrief vanScienceGuide waar Van der Touw zijn visie op kennis, hogeronderwijs, Azië en hoe ‘hot’ Den Haag wel niet is, geeft:

In debat over Azie enEuropa

Mondiale brain race

Kijken naar wat er wel kan

Valt integriteit te leren?

Eerst de Klas trekt bedrijven

Miljoenen voor zeldzaam aardmateriaal

LordPatten en ‘hot’ Den Haag


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK