Kennis moet Chefsache zijn

Nieuws | de redactie
29 november 2010 | Kennis en innovatie komen in de EU steeds hoger op de agenda. Dat moet ook, zegt topman van de Europese Commissie Gerard de Graaf en noemt het zelfs ‘Chefsache’. “Dus bij Van Rompuy en de zijnen, de staatshoofden en regeringsleiders!”

Het kan niet meer een portefeuille-thema zijn van alleen maaréén of meer Eurocommissarissen als Geoghegan-Quinn. “Oorlog is tebelangrijk om alleen aan generaals over de laten,” citeerde haaradviseur de Franse premier Clemenceau uit de EersteWereldoorlog.

Het slotdebat van de internationale summit rond ‘Meet the Future’markeerde op Europees terrein opvallende omwentelingen. DeChristendemocraten in de EU zouden ineens van hun geloof vallen en onderwijs en kennisbeleidniet langer, vanwege ‘subsidiariteit’ als principe, alleennationaal willen aanpakken, aldus vicevoorzitter Corien Wortmann.President Barroso poogt via de High Level Group-Van Vught greep te herwinnen op hetproces.

Uit de vingers geglipt

Gerard de Graaf, de topadviseur van innovatie en R&Dcommissaris Maire Geoghegan-Quinn, gaf helder aan waar dezemachtsstrijd over gaat. “Business as usual gaat niet meer.Vorige week is de EU2020 strategie weer niet duidelijk vastgesteld.Het onderwerp is de Eurotop eigenlijk uit de vingers geglipt.” DeIerse crisis slokte alle aandacht op voor de korte termijn.

Dit maakte duidelijk dat deze strategie alleen als toponderwerpvoor de regeringsleiders in de Europese Raad voldoende trekkrachtzal kunnen krijgen. In Duitsland is het bij Merkel al ‘Chefsache’,zoals blijkt uit de sterke positie van haar O&W-minister Annette Schavan, haartrouwste bondgenoot in de CDU-top. “Het is ook ‘Chefsache’ voor VanRompuy, als voorzitter van de Europese Raad, om EU2020 echt van degrond te krijgen,” aldus De Graaf.

De redenen zijn overigens zorgelijk wat betreft de kennis- enonderwijscomponenten daarin. “Er is sprake van onderinvestering engeringe focus bij R&D en kennisbeleid in Europa. Daaruitspreekt een gebrek aan urgentie in het beleid. De voorwaarden vooreen krachtig beleidskader op deze terreinen zijn ook te zwakontwikkeld en geformuleerd.”

Demografie als groeidemper

De neiging tot ‘incremental change in the EU’ kon nietworden volgehouden, aldus De Graaf. “We need a leap forward, amassive cultural shift at all levels for change.” Dat heeft alleste maken met het demografisch perspectief van Europa. Dit zetnamelijk een forse domper op toekomstige groei vanwege devergrijzing en krimp van de bevolking. EU2020 is voor zo’n sprongvooruit bedoeld. Hier zullen ook de omgang met en de visies op hetmigratievraagstuk een grote rol spelen, onderstreepte DeGraaf.

“Europa vergrijst, dat zorgt op allerlei terreinen voor een minderedynamiek. We hebben zelf de ‘aanvoer van talent’ niet meervoldoende in eigen huis beschikbaar die noodzakelijk zal zijn,vanwege die demografische factor.” Hij wees er op dat 5% van deimmigranten in Europa uit de ‘top-skilled’ komt. “Dat kan en moetanders. Het thema is erg delicaat, ik weet het, maar deze discussiekan de Unie niet ontlopen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK