Maitre de Musique in Groningen

Nieuws | de redactie
11 november 2010 | Het Prins Claus Conservatorium begint een hbo-opleiding Master of Music. Met bedrijven en andere sponsors wordt dit voorgefinancieerd "om de tijd te overbruggen die nog nodig is om Den Haag te overtuigen dat alleen kwaliteit de doorslag mag geven," zegt collegevoorzitter Henk Pijlman.

Voor de nationale en internationale positie van het Prins ClausConservatorium is de opleiding Master of Music van groot belang.Een internationale commissie van zowel de Europese Associatie vanConservatoria als de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatieheeft de opleiding in 2008 positief beoordeeld engeaccrediteerd.

Daarbij werd bevestigd dat de arbeidsmarkt juist veel behoefteheeft aan een master opleiding met een programma zoals dat inGroningen is ontwikkeld. Daarnaast heeft de Europese Unie devoorbereiding van de Europese Joint Master ‘New Audiences andInnovative Practice’ gedurende drie jaar betaald.

De nieuwe tweejarige master opleiding zorgt voor een goedebalans tussen traditie en vernieuwing. De student krijgtbegeleiding van gerenommeerde gastdocenten en gespecialiseerdeindividuele mentoren en werkt op vele manieren aan de excellentievan zijn/haar muzikantschap. Het studieprogramma richt zich op hetuitvoeren en doceren van zowel Klassieke Muziek als Jazz en biedthet internationale Joint Music Master Programma ‘New Audiences andInnovative Practice.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK