Medicatiefouten 97 procent omlaag

Nieuws | de redactie
23 november 2010 | Het Maastricht UMC+ heeft het percentage fouten bij het klaarmaken en toedienen van medicatie met 97% weten terug te dringen. Voor elke toediening is een barcode gekoppeld aan de patiënt en aan de medicatie. Daarmee wint het een prijs voor patiëntveiligheid.

Het Maastricht UMC+ heeft een procesaanpak ontwikkeld voor het’voor toediening gereed maken van parenteralia’ (injectie- eninfusievloeistoffen) op de ziekenhuisafdelingen. Dit gebeurt dooreen apothekersassistent. Hiermee ondervangt het Maastricht UMC+ derisicomomenten en voorkomt mogelijke schadelijke fouten.

Het belangrijkste resultaat is dat het aantal medicatiefouten tenopzichte van de nulmeting met 97% is afgenomen. Bijzonder is dat deziekenhuisapotheek alle parenteralia voor individuele patiëntenklaarmaakt. Het betreft dus niet uitsluitend hoog risicomedicatie.

Voor elke toediening is een barcode gekoppeld aan de patiënt en aande medicatie. De barcode maakt geautomatiseerdetoedieningsregistratie mogelijk en biedt de mogelijkheid voor eendubbelcheck bij het toedienen van de medicatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK