Memo aan Guusje ter Horst (HBO-raad)

Nieuws | de redactie
29 november 2010 | Gefeliciteerd: eindelijk een vrouw voorzitter van de HBO-raad. Met ruim meer dan 50% studentes en met hun beduidend hoger studiesucces in het HBO - ook bij de allochtonen! – werd het tijd. U moet de koepel nu leiden naar een nieuwe fase met nieuw leiderschap. Wie gaat u vragen? Graag hier een advies over wie en waarom: 9 namen en maar liefst 5 vrouwen om u op te volgen per 1-1-2012.

U kunt voor het voorzitterschap van de HBO-raad uitstekendemensen vinden, maar vooral als u zou kijken buiten de gebaandepaden van hogescholenland. Dus bij 1) vrouwen, 2)universiteiten en 3 ) gedreven politici enbestuurders. U zou overigens ook Dick Cheney kunnennavolgen.

3 vrouwen van allure

Met de drie volgende vrouwen zit u zonder twijfel goed. En zorgtu voor de broodnodige impuls en open luiken waar de HBO-raad naDoekle Terpstra vast aan toe is. Ook daar is “nog een wereld tewinnen”, om een van zijn vaste uitdrukkingen aan tehalen.  

A] Jos Leenhouts

In ROC-land vindt u geen betere. Nu moet juist daar het nieuwetalent voor het HBO vandaan komen, wat het rapport-Veerman ook mogebeweren over VWO’ers waar u aparte klasjes voor zou moetenmaken.  Zelfs als die willen komen – en u die apartheid zouwillen doorvoeren – dan nog gaat u daar de 50% HO-deelname uit deLissabonagenda niet mee waarmaken.

Wel met een verdere toestroom en studiesucces van MBO’ers, demensen zoals Jos Leenhouts ze kent en weet op te leiden enmotiveren. Haar netwerk is uitnemend, haar visie krachtig. Eenaanrader dus.

B] Femke Halsema

U weet het, heel Den Haag weet het. Halsema is na het fiasco vanPaars+  moeilijk nog te motiveren voor nieuwe geluiden en’pep’. Wel ruziemaken met Roemer en niet met Rutte, dat zegtgenoeg. Over brievenbusplassers verontwaardigd debatteren is nodig,maar na 12 jaar geen stimulans meer voor haar niveau.

Voor de HBO-raad met zijn brede scope van kunstscholen tot en mettechniek- en economieopleidingen is deze generalist met haar groteuitstraling geknipt. Haar moeder werkte al eens bij u, bij deHBO-raad, aan de vernieuwing van de lerarenopleidingen, wist udat? Dat schept een band. Vraag Femke gewoon op de vrouw af, en wieweet….

C] Liesbeth van Welie

OCW moet zwaar krimpen. U weet als oud-minister van BZK alsgeen ander dat dan de echt goeie mensen als eerste weg zijn.Nu kunt u nog toeslaan dus. Van Welie is geen doorsnee ambtenaar.Zij durft een thema als ‘evidence based beleid’ op gang te brengen,samen met top instituten van de UM en UvA.

Ze kent en spreekt iedereen in het Haagse en onderwijsland met eenkordate charme. Ze is vaak en graag recht voor haar raap. BinnenOCW is haar netwerk natuurlijk uitnemend en dat heeft uw koepelaltijd – en zeker nu – hard nodig.

3 universitaire toppers

Het HBO heeft met eerste klas mensen uit de universitaire wereldzelden pech gehad.  Prof. dr. Frans Leijnse. De onvergetelijkeJan Karel Gevers. UvA-Uraad voorzitter dr. Guusje ter Horst. Allespleit er voor die denklijn nog eens serieus te volgen. Drienamen uit deze kring kunnen u inspireren tot een keuze.

A] Paul Doop

Wie de logistiek, financiën en organisatie van de UvA met succesweet aan te pakken en toch blijft lachen, die kan wat. Die heeftook flegma en ruggengraat. CvB’er van UvA en HvA Paul Doop heeft opvele terreinen zijn sporen intussen verdiend: OCW, SZW,consultancy, arbeidsmarkt, START.

Als kritisch CDA-lid past hij ook nog aardig bijhet ‘Terpstra-profiel’ van uw koepel. En van het HBO heeft hij echtsjoege. Daar staat de combi van zijn universiteit met de hardgroeiende en kwalitatief stijgende HvA garant voor.

B] Jo van Ham

Een CvB-lid uit de 3TU? Ja, waarom niet? Juist Van Hams TU/e ende collega’s in Twente en Delft kennen veel van de zorgen van hetHBO: studiesucces, uitval, imago, intensivering relaties metbedrijven, balans tussen regiorol en internationalisering.

En Jo van Ham  is voor de HBO-raad meer een oude vriend daneen onbekende en onbeminde WO-bobo. Als directeur HO van OCW heefthij veel voor uw nieuwe club en de HBO-branche betekend. U kunt nuiets terug doen.

C] Marijk van der Wende

Dé HO-beleid professor. De bouwpastoor – meer abdis duseigenlijk – van het Amsterdam University College. De OECD-IMHEtopvrouw. Marijk van der Wende is het allemaal. Maar kent u haardiepe HBO-wortels? Ze deed Havo en toen Pabo. De aankomendonderwijzeres leerde hoe graag ze leerde en brak door aan de UvAals laatbloei-studente. In Twente-CHEPS en Parijs-OECD zette zij detrend op terreinen als ranking, upgrading van docenten enhonourstrajecten.

Toen de grote verrassing: ze ging naar het HBO, naar Inhollandnota bene. Ze was er een jaar CvB-lid, naast Jos Elbers. Dat liepniet goed af. En dus kunt u haar een geweldig aanbod doen:’Revancheer je op dat ene vlekje in je CV’.

3 gedreven bestuurders 

A] Jan Peter Balkenende

“Ik ben verbaisterd!” zal Doekle Terpstra roepen als het u luktJPB te winnen voor het HBO. Wist u dat hij in 2008 als premier- van uw kabinet! – het HBO-jaarcongres in Rotterdam al eens volvuur toesprak? Over het praktijkgestuurd onderzoek, over dembo-hbo-doorstroom, de emancipatierol van het HBO, de regiorol voorhet MKB en nog veel meer. En ScienceGuide moesthem al in 2004 namen van lectoren tippen om mee tepraten, dus niet alleen die ‘automotive mannen’ waarmee hij bij elkwerkbezoek door de regiobaronnen mee werd geconfronteerd.

Zijn bestuurlijke, Europese en G20 netwerk is zo goed, dat uw stafer bijna verlegen mee zal zijn dit aan te boren via hem. U niet, ukent hem als uw chef in de Ministerraad. En u was zeer boos dat uwPvdA-collega’s in februari j.l. hem en u ten val brachten. Dat zalJPB vast niet vergeten zijn en geeft u een perfecte binnenkomer bijhem. Wat EUR-chefin Van der Meer Mohr kan, kunt u tochbeter?

B] Sijbolt Noorda

De UvA/HvA-voorzitter van destijds – en dus uw eigen voormaligechef – heeft de VSNU en het WO/R&D in zijn achterzak. Als u noutoch van plan was in het kader van ‘Veerman’ een gedurfde stap tezetten, dan is dit het moment. U nodigt de VSNU-voorzitter uit diefunctie te combineren met die bij de HBO-raad. Dus één HO-koepelonder Noorda’s leiding.

Zoals dit in Duitsland allang usance is in de vormvan de HRK: de HochschulRektoren Konferenz. Vraag bijvoorbeeldregelmatig columnist van ScienceGuide, oud-HRK Präsidentprof. Klaus Landfried eens om advies! Is het in de tijd vanvoorbeeldig Duits beleid met het Exzellenzinitiative ende miljarden extra van Merkel voor ‘kennis’ nietgewoon tijd voor zo’n Hollandse HRK?

C] Jetta Klijnsma

U weet het zelf natuurlijk ook wel: Wouter Bos had geengelukkige hand bij de benoeming van bewindslieden: Vogelaar,Cramer, Plasterk, Dijksma. Maar naast zijn keuze voor u wasdie voor Jetta Klijnsma een trouvaille. Mariette Hamer deed hemdeze suggestie voor de opvolging vanAboutaleb cadeau zodra zij fractievoorzitter werd. Klijnsma iseen zeer slimme bestuurder en gewoon veel te goed voor hetKamerlidmaatschap.

Als immens populaire wethouder in Den Haag en al even geliefdebewindsvrouwe van SZW is haar netwerk puik en sterk. Haar naturelen haar fysieke handicap zullen juist op de bobo’s en zeker ook opde studenten van uw hogescholen diepe indruk maken: een rolmodelvan veerkracht en volharding pur sang, verpakt in een krachtigepersoonlijkheid.

9 namen. 5 vrouwen. Dick Cheney

En niet één typische HBO-bobo. Het kan dus. En dit advies is quatarifering vast een stuk minder duur dan elk broddellapje dat u vanheadhunters zult ontvangen. Die executive searchtypes hadden de HBO-raad destijds bij de opvolging van FransLeijnse trouwens een uiteindelijke keuze gelaten tussen tweekandidaten: Ella Vogelaar en Doekle Terpstra. Toch interessant omnog even op reflecteren.

Nu zou u nog een ander model kunnen volgen bij uw keuze van eenopvolger van Doekle Terpstra. George W. Bush vroeg in 2000 aan deoude rot, oud-minister Dick Cheney om hem strikt vertrouwelijk zijnweging van de kandidaten voor het vice-presidentschap te geven enin zijn partij te sonderen naar de steun voor de verschillendegenoemde senatoren en governors. Cheney kwam tot deconclusie dat hijzelf de beste papieren had. The rest ishistory


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK