Nieuw ondernemen

Nieuws | de redactie
17 november 2010 | Innovatieve studenten hebben een nieuwe vorm van financieren voor startups opgezet: CrowdAboutNow. Binnenkort gaat ScienceGuide met hen opmerkelijke vervolgstappen zetten!

Crowdfunding is een nieuwe financieringsvorm, waarbij een grotegroep individuen een klein bedrag investeert, om samen tot hetbenodigde startkapitaal te komen. Dit in tegenstelling tot dehuidige vormen van financiering, waarbij veelal slechts een selectegroep investeerders voor de gehele investering wordtaangetrokken

De GEW, wereldwijd bedoeld om ondernemerschap te stimuleren,heeft zo een primeur die inspeelt op de wereld van morgen.

Het platform maakt het voor ondernemers mogelijk om iedereenvanaf €10 als investeerder te betrekken bij het Nederlandseondernemerschap. Daarnaast kan men middels advies en kennisbijdragen aan het succes van de startende ondernemers.Ondernemerschap is zo niet langer zaak van een kleine groep mensen,maar van de hele community, die goede ondernemersplannen middelsinvesteringen en ondersteuning verder op weg helpt.

CrowdAboutNow werkt samen met bestaandesuccesvolle initiatieven op het gebied van de ondersteuning vanondernemerschap, zoals XpertCMKB en de Sagamores Foundation. Doorsamen te werken met regionale partners worden ondernemers nietalleen online gesteund, maar kunnen zij ook in hun regio terechtvoor ondersteuning.

Door iedereen de mogelijkheid te bieden om door geld en anderevormen van ondersteuning te investeren in het ondernemerschap, wilCrowdAboutNow meer mensen betrekken bij ondernemersinitiatieven inhun eigen omgeving zodat de ondernemingsgeest in Nederlandgestimuleerd wordt.

De GEW vindt plaats van 15 tot 21 november. Vanaf 15 november ishet voor iedereen mogelijk om tijdens deze pilot van CrowdAboutNowte investeren.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK