Nieuwe bul voor Justus

Nieuws | de redactie
30 november 2010 | Marja van Bijsterveldt vindt dat de UvA Justus Eisfeld gewoon een nieuwe bul moet geven. Volgens de minister zouden transseksuelen die om een aangepast diploma verzoeken een dergelijk document moeten kunnen krijgen. Dit nadat de Commissie Gelijke Behandeling meldde dat de UvA hem ten onrechte een nieuw diploma weigerde.

Eisfeld was vrouw toen hij afstudeerde en op zijn diplomastaan zijn voormalige naam en geslacht nog steeds vermeld. Hijvroeg een nieuwe bul aan, maar kreeg deze niet. Na een gesprek vanhet CvB van de universiteit met de minister werd duidelijk datOCW niet van oordeel was de wet zou moeten gewijzigd alvorenseen dergelijke nieuwe bul mocht worden uitgereikt.

“Het uitgeven van een nieuw diploma mag van de minister en datzullen wij dus ook doen”, zei voorzitter Karel Van derToorn tegen de secretaris van UvA Pride.De UvA-voorman had hierover ook al de voicemail vanJustus ingesproken, zo meldde hij. 

Laurens Buijs, voorzitter van UvA Pride, is zeer verheugd met dezebeslissing. “Dit is niet alleen geweldig nieuws voor Justus, maarvoor alle andere transseksuelen in Nederland die worstelen metstroperige en transonvriendelijke bureaucratie. Er is nu eenprecedent geschapen en dat is een mijlpaal inde emancipatiestrijd van transseksuelen. We willen allehonderden mensen die onze actie zo actief gesteund hebben heel ergbedanken. de positie van de UvA werd ondere andere hierdooronhoudbaar.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK