Pas lectoraten aan Veerman-profilering aan

Nieuws | de redactie
4 november 2010 | De lectoren van Inholland kregen een krachtig college kennnisvernieuwing. Kennisland-voorzitter Joeri van den Steenhoven zette voor hen uiteen hoe de hogescholen na 'Veerman' en regeer/gedoogakkoord hun profiel en kwaliteit fors kunnen verhogen. En moeten verhogen. "Passen alle huidige lectoren in het gekozen profiel van een instelling? Niet zonder meer."

Het rapport Veerman was nog niet uit of “het werd direct omarmddoor de bestuurders van universiteiten en hogescholen. Vreemd, wantde boodschap van Veerman is geen vrolijke,” zei Van den Steenhoventijdens de jaarlijkse studiedag van Inholland. “De kwaliteitvan het hoger onderwijs is onder maat. De studie-uitval is te hoog,talent wordt te weinig uitgedaagd en er is te weinig flexibiliteitin het stelsel om de gevarieerde vraag van de huidige arbeidsmarktte kunnen bedienen.

Kortom, het hoger onderwijs moet beter en is niettoekomstbestendig.  De oplossing die Veerman bepleit is meerdifferentiatie. Het stelsel moet minder centralistisch worden.Instellingen moeten meer een eigen profiel krijgen. Hetopleidingenaanbod moet gevarieerder om de vele studenten te kunnenbieden waar ze recht op hebben: goed onderwijs. Ik haal hier tweebegrippen uit waar het hbo aan moet werken: kwaliteit enidenteit.

Wat betekent dit voor hogescholen, en in het bijzonder voorlectoren? Er is werk aan de winkel. Presteren is geen vies woordmeer, zo stelt het regeerakkoord. Ook daarin is het verhogen van dekwaliteit het belangrijkste doel. De uitdaging voor hogescholen isdaarbij een dubbele: het verhogen van de kwaliteit terwijl hetaantal studenten verder zal groeien.

Tegelijk wil het regeerakkoord de kennisfunctie van het hboversterken. Immers, de zogenoemde kennisvalorisatie moet meeraandacht krijgen, vooral voor het MKB. En dan kom je al snel uitbij hogescholen.”

U leest de complete rede hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK