Permanente online ouderavond

Nieuws | de redactie
1 november 2010 | De waarschuwing van de koningin bleek aan dovemansoren gericht. Nederland is gek op sociale netwerken. Hyves en Facebook bieden miljoenen mensen digitaal onderdak en Nederland heeft relatief de meeste Linkedin-gebruikers ter wereld. Binnenkort wordt een nieuw sociaal netwerk gelanceerd, speciaal en uitsluitend voor het onderwijs.

Terwijl ‘naschoolse opvang’ met Facebook en Hyves voor miljoenenchattende jongeren een nieuwe betekenis heeft gekregen, ontbrak hettot nu toe een social media platform dat zich uitsluitend op hetonderwijs richt. Volgens internetondernemer en onderwijsdeskundigeMichiel Klønhammer is hier voldoende behoefte aan, vooral onderouders en docenten. Na overleg met scholen, leerkrachten, ouders,kinderen en educatieve uitgevers ontwikkelde hij Maxclass: eensociaal netwerk speciaal voor het onderwijs van 4- tot 18-jarigendat gratis is voor leerlingen, ouders en leerkrachten.

Klønhammer: “MaxClass maken wij voor de vele leerkrachten,ouders en natuurlijk leerlingen die genoeg hebben van briefjes,losse mailtjes en andere primitieve vormen van communicatie dieniet meer horen in deze tijd. Het wordt ‘closed, small group socialmedia’, communicatiegereedschap dat privé is, en helemaal gerichtis op de communicatie tussen leerlingen, ouders en leerkrachten.”MaxClass biedt naast de mogelijkheid om snel een groep op te zetten- vooral voor bestaande klassen maar ook voor bijvoorbeeld een MR -een berichtenomgeving, documenten, kalenders, live chat, fotoalbum,roosters en fora.

Privacy en ouderparticipatie

MaxClass hoopt wil zich straks onderscheiden van Hyves enFacebook op het gebied van privacy en specifieke inhoud, zo blijktuit de woorden van Klønhammer. Zo zal MaxClass volgens hem ‘geenvrijblijvende berichtjes die zonder respect voor privacy op hetinternet komen’, bevatten. “Het draait om zinvolle, gestructureerde maar ook leuke communicatie. Wij willen datMaxClass zowel op school als thuis echt bijdraagt aan de socialecohesie en betrokkenheid bij school.”

“Ouderparticipatie leeft enorm in Nederland en hoewel er pogingenzijn geweest om dat met bestaande software iets aan te doen – heeftdat nooit het niveau van internationale platforms in de socialemedia weten te bereiken. Het is belangrijk om te realiseren dat alsje de leerlingen, ouders en leerkrachten in een klas optelt, jeuitkomt op meer dan 90 mensen. Als je dat doorrekent voor primairen voortgezet onderwijs, kom je op meer dan zeven miljoen mensendie met erg gebrekkige middelen aan het communiceren zijn. Dat gaatMaxClass verbeteren.”

De officiële lancering en start van de “private beta” vindtplaats in NEMO in Amsterdam op 12 November vanaf 17.00 uur. Voor meer info zie http://maxclass.nl/.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK