Promovendus en promovenda succesvol

Nieuws | de redactie
29 november 2010 | 86% van de promovendi aan Nederlandse universiteiten heeft bij het 'Hora Est!' al een baan. Tweederde direct als onderzoeker. In 2010 is 47% van hen vrouw. Dat was in 1996 nog maar 22%. Dit blijkt uit een rapport van UU- en EUR-onderzoekers.Voor het eerst sinds 1996 is er op Nederlandse bodem onderzoek gedaan naar de baanzekerheid vanpromovendi. Onderzoekers Hans Sonneveld, Rens van de Schoot(Universiteit Utrecht) en Mara Yerkes (Erasmus UniversiteitRotterdam) vroegen een jaar lang alle promovendi van deuniversiteiten in Utrecht, Rotterdam, Delft en Wageningen bij hunverdediging een vragenlijst in te vullen. In totaal werkten 565promovendi mee aan het onderzoek.

Meer dan 2 maal zo veel vrouwen

Van de 86% van de promovendi met een baan is 66% inde allereerste plaats als onderzoeker werkzaam. Deze positievestart op de arbeidsmarkt gaat wel gepaard met de kanttekening dat49% van deze groep een baan heeft met een tijdelijk contract.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aandeel vrouwen dat promoveertis toegenomen. In 1996 lag het cijfer nog op 22%, tegenwoordig isdat 47%. Hieruit blijkt dat de trend van een groeiend aandeelvrouwen in het hoger onderwijs zich nu vertaald heeft naar dehoogste echelons.

Ook komen buitenlanders vaker in Nederland promoveren. Had in 199699% van de promovendi een Nederlands paspoort, uit het huidigeonderzoek blijkt dat nu nog maar tweederde in het bezit is van eenNederlands paspoort. De buitenlandse promovendi kiezen voornamelijkvoor Nederland vanwege de reputatie van het instituut of dat van desupervisor.

Brain gain of brain drain?

De onderzoekers geven in het rapport ook een antwoord opde vraag die politiek Den Haag al enige tijd bezighoudt: vloeit er(te) veel kennis weg naar het buitenland? De balans tussen dezezogenoemde ‘brain drain’ en ‘brain gain’ is volgens de onderzoekersop het eerste gezicht licht positief.

Er worden relatief meer buitenlandse promovendi behouden dandat er Nederlandse promovendi vertrekken. Daarbij zij opgemerkt dateen klein deel van de promovendi bij het invullen van devragenlijst nog niet zeker wist in of buiten Nederland te gaanwerken.

De vrij sterke arbeidsmarktpositie van recent gepromoveerden inNederland is grotendeels te danken aan de inspanningen van depromovendi zelf. Om promovendi beter bij te staan bij een vervolgvan hun (academische) loopbaan, is er volgens de onderzoekers nogveel te winnen voor de universiteiten en onderzoeksscholen. Datsluit aan bij de analyses van het succes dat met deonderzoekscholen is bereikt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK