Roebels voor UvA

Nieuws | de redactie
16 november 2010 | Rusland kent 3,3 miljoen euro toe aan Peter Sloot, UvA-hoogleraar hoogleraar Computational Science. Sloot krijgt deze onderzoekssubsidie, als enige Nederlander, in het kader van Russische Leading Scientist-programma. Met de subsidie zal hij in Sint Petersburg een promotieprogramma en onderzoekslaboratorium opzetten.

Op 9 april 2010 ondertekende de Russische president VladimirPoetin een oekase, decreet nr. 220: ‘Measures to Attracht LeadingScientists to Russian Educational Institutions’. Hiermee kent deRussische overheid subsidies toe aan internationaal gerenommeerdewetenschappers ter bevordering van toponderzoek aan Russischeuniversiteiten.

Onlangs maakte de Russische minister van Onderwijs en WetenschapAndre Fursenko bekend dat PeterSloot één van de niet-Russische onderzoekers is, en de enigeNederlander, die de miljoenensubsidie ontvangt in het kader van hetLeading Scientist-programma. In totaal kwamen hier 507 voordrachtenvoor binnen, waarvan er uiteindelijk 40 werden gehonoreerd.

Urgent Computing

Met het toegekende bedrag gaat Sloot aan deStaatsuniversiteit van Sint-Petersburg een promotieprogramma en eenonderzoekslaboratorium opzetten op het terrein van UrgentComputing. Urgent Computing is erop gericht om bij een (aanstaande)calamiteit – bijvoorbeeld een overstroming, pandemie ofterroristische aanval – zo snel mogelijk via supercomputersinformatie te verzamelen en te analyseren. Vervolgens worden viawiskundige modellen voorspellingen gedaan van de mogelijke impacten bestrijding.

Het onderzoek wordt ondergebracht aan het onderzoeksinstituut ITMO(voor e-Science) van de Staatsuniversiteit en sluit aan bij hetonderzoek van Sloots onderzoeksgroep aan de UvA. Het NederlandsInstituut in Sint-Petersburg helpt bij de coördinatie.

Sloot is sinds 1988 verbonden aan de afdeling Informatica van deUvA. In 1990 zette hij een onderzoeksgroep op het terrein vancomputersimulatie. Sinds 2002 is Sloot hoogleraar ComputationalSciences aan de UvA. In zijn onderzoek, dat multidisciplinair vanaard is, richt hij zich vooral op informatiemodellering indynamische complexe systemen. Zo doet hij met zijn onderzoeksgroepcomputersimulaties van onder andere de dynamica en verspreiding vanHIV.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK