Ruimte voor Leids talent

Nieuws | de redactie
2 november 2010 | Woensdag 3 november opent de burgemeester van Leiden officieel de nieuwbouw van Hogeschool Leiden. Om de groei van het aantal studenten op te kunnen vangen startte de hogeschool in 2008 met een flinke uitbreiding van het hoofdgebouw. "De vormgeving van de nieuwbouw sluit aan op onze corebusiness: ruimte geven aan het ontplooien van talent", aldus CvB-lid Agnita Mur.

Ruim 12.500 vierkante meter erbij en een kleine 5.000 vierkantemeter grondig op de schop. Meer ruimte, maar ook andere ruimte.Want onderwijs kent inmiddels andere behoeften dan pakweg tien jaargeleden. Dat alles vraagt om een dynamisch en flexibel gebouw,aldus Agnita Mur, lid College van Bestuur van de hogeschool. “Devormgeving van de nieuwbouw sluit aan op onze corebusiness: ruimtegeven aan het ontplooien van talent van jonge mensen.”

“Door het gebruik van veel open ruimtes, kunnen studentenmakkelijk zelfstandig werken of samenwerken in kleinere groepen.Met een nieuw auditorium, een nieuwe collegezaal, verschillendemodern ingerichte sociale ruimtes en een multimedialab, voldoet onsgebouw helemaal aan de nieuwste onderwijsvormen.”

Regionaal kennisinstituut en de rode trap

Het gebruik van sprekende kleuren in de verschillende ruimtensluit naadloos aan op de belevingswereld van studenten. Opvallendelement in het interieur is de rode bliksemtrap die als een ‘rodeader’ door het gebouw loopt. Deze trap is het verbindingsstuktussen de verschillende afdelingen in het gebouw. De rode trapvormt woensdag ook het decor van de opening die om 16.30 uurplaatsvindt.

De opening van de nieuwbouw wordt tevens aangegrepen omHogeschool Leiden aan relaties en instellingen uit Leiden enomgeving te presenteren. Agnita Mur: “Als regionaal kennisinstituutwillen wij graag samenwerken met bedrijven en instellingen ominnovatie van de beroepspraktijk vorm te geven. Op 3 november gaanwij in gesprek over hoe ons aanbod optimaal kan worden afgestemd opde vragen die instellingen en bedrijven hebben.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK