Rutte port bedrijfsleven op

Nieuws | de redactie
17 november 2010 | Premier Rutte geeft zijn visie op kennis en innovatie. Hij spreekt het bedrijfsleven aan op aanzienlijke gebreken: in investeringen en dynamiek in de richting van het hoger onderwijs en onderzoek. “Het gat tussen de universiteiten en de bedrijven is simpelweg te groot. Andere landen doen dat echt beter dan wij en dat mag ook ondernemend Nederland zich aantrekken.”

Bij de jaarvergadering van MKB-Nederland sprak Rutte over decruciale betekenis van kennis en innovatie voor het herstel van dewelvaart in ons land. Hij zei onder meer:

“Hoe blijven we als land succesvol in een wereld die steedsconcurrerender wordt? Hoe vergroten we structureel onze welvaart?Dat zijn de vragen waar het om gaat. Vragen waar we echt samen eenantwoord op moeten geven – het bedrijfsleven, de overheid en ook dekennisinstellingen. In die driehoek ligt de sleutel totsucces.

En de rolverdeling is duidelijk. Uit de hoek van onderwijs enkennis komt de innovatiekracht. Bedrijven zetten die om in euro’sen banen. En de overheid moet de randvoorwaarden scheppen en verderniet al te veel in de weg lopen.”

Cruijff of Wageningen?

De kunst is nu om de band tussen kennis, kunde en kassa nogsterker te maken. Want hoe goed Nederland ook is in kennis- enproductontwikkeling, het blijkt elke keer weer een hele toer ominnovaties succesvol in de markt te zetten. Het gat tussen deuniversiteiten en de bedrijven is simpelweg te groot. Andere landendoen dat echt beter dan wij en dat mag ook ondernemend Nederlandzich aantrekken.”

“Voor de collega’s Verhagen en Bleker is dit een van de speerpuntenin hun beleid. En laten we ook hier optimistisch naar de toekomstkijken, want ‘lastig’ is niet hetzelfde als ‘onmogelijk’. Verre vandat. Er zijn genoeg mooie voorbeelden te geven. Zo vind ik het zelfaltijd prachtig om te zien hoe ‘Wageningen’ in kringen van Chinesebeslissers een groter begrip is dan Johan Cruijff. En dat wil échtwat zeggen.

Nederland op magere plekken

Het betekent namelijk dat Nederlandse bedrijven in de agro- enfoodsector die een band hebben met Wageningen in China met eenvoorsprong beginnen. Een niet te onderschatten voordeel. En zowerkt dat ook dichter bij huis en voor andere sectoren en andereuniversiteiten.

De toekomst ligt dus in innovatie. En daarop mogen we elkaaraanspreken. Ik u, omdat het Nederlandse bedrijfsleven wereldwijdniet verder komt dan een magere 15e plaats voor investeringen inresearch en development. En u mij, omdat de Nederlandse overheid ermet een 24e plaats maar niet in slaagt om als grote klant viaaanbestedingen innovaties uit te lokken. Laten we afspreken dat westraks ook op deze punten tot de wereldtop behoren. Er is dus werkaan de winkel.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK