Sneller dan iedereen denkt

Nieuws | de redactie
22 november 2010 | Zelfs Kishore Mahbubani wilde het eerst niet geloven: binnen één generatie is de levenstandaard in China met 10000% verbeterd. Op ‘Meet the Future’ gaf de Azië-kenner nummer 1 aan wat dit betekent, aan kansen en zelfkritiek. “For the most exciting space program in the world you don’t look at NASA anymore, you look at China."

Geen wonder dat Mahbubani, decaan van de Lee Kuan YewSchool of Public Policy at the National University of Singapore,’s ochtend stond geprogrammeerd op de  summit vanPlatform Bèta Techniek. Zijn rede was een wakeup call, eenlesje ‘Meet the Future’ op het hoogste niveau.

Zeven pijlers

Niet voor het eerst legde Mahbubani de groei van de Aziatischeeconomie en macht uit aan de hand van ‘de zeven pijlers van dewesterse wijsheid’. In zijn boek ‘The New Asian Hemisphere: Theirresistible Shift of Global Power to the East’ uit 2008beschreef hij de omarming daarvan door Azië en de verloochening vandeze zelfde wijsheden door het Westen. Die analyse blijft relevanten actueel, vooral omdat het merendeel van het Westen de globaleveranderingen nog steeds niet steeds op niet op waarde weet teschatten.

Een ‘new era of world history’ is nabij, aldus Mahbuni. Heteinde van de westerse dominantie van de wereldgeschiedenis betekentniet ‘het einde van het Westen’. Maar de versnelling van Azië zorgtwel voor de ‘unwrapping of the Western layers of the world’, zonderdat de oude wereldorde dat voldoende door heeft. “All the big newsnewspapers cannot see beyond the layers. I recently had a debatewith Simon Schama, a brilliant man. But his brilliance is antique.He did not see it either.”

Er wordt vaak gesproken over de opkomst van Azie, een feitelijkonjuistheid die Mahbubani graag corrigeert.” For centuries Chinaand India were the biggest economies, until the last 200 years. Soit is not the rise of Asia, it is the return. By 2050 China, India,USA and Japan will be the world’s biggest economies. Changes willhappen very fast, faster than you could imagine.”

Beleidsarm EL&I

Naast de ongekende versnelling van de Aziatische deelname aan -op Westerse leest geschoeid – onderwijs, spelen het belang van eninvesteringen in science & technology een belangrijke rolbij de groei van Azië. De Westerse wijsheid nummer twee ’themastery of science and technology’ is een Aziatische realiteitgeworden. De congresgangers die zowel bij Mahbubani als bij despeech van EL&I-minister Verhagen later in de middag aanwezigwaren, zullen hun hoofd hebben geschud toen de minister zijnbeleidsarme betoog presenteerde.

De snelheid van de veranderingen en de heropkomst vanwereldmacht Azië kan ook Mahbubani nauwelijks bevatten, zo geefthij eerlijk toe. Binnen één generatie is de levenstandaard inChina met 10000% verbeterd. “I couldn’t believe this. But a leaderof the World Bank confirmed it.” Ter vergelijking, de IndustriëleRevolutie zorgde voor een stijging van de  levensstandaard van50% in één generatie.

De reden achter het huidige succes van Azië? They understood andabsorbed the 7 pillars of Western Wisdom. Strangely, at the sametime the West lost interest in these pillars. What’s going here?This is history in fast forward that we must grab!

7 Pillars of Western Wisdom

1: Free market economics

“I know what a difference this made for China. I was there in1980 in Beijing. There were no cars, no skycrapers.” Mahbubanivertelt dat destijds in de Chinese hoofdstad naar de kapper ging enhij hem vroeg waarom hij zo ongelooflijk lang deed over een simpeleopscheerbeurt. Harder werken leverde niets extra’s op, was hetantwoord. Elke Chinees kreeg een ‘fixed income’. Deng Xiaopingveranderde dit en alle Chinese kappers knipte er vervolgens flinkop los.

Terwijl China de werking ervan omarmde, raakte de oude kampioenvan de vrije markt het geloof erin kwijt. “The West becamefrightened of competition”, verklaart Mahbubani. Met als gevolg datde grootste ‘free trade agreements’ van de laatste jaren zijngetekend in Azië. “The USA cannot even pass such agreementsanymore. Obama couldn’t close a deal with Korea recently, forinstance!”

2: Mastery of science and technology

“For many years Europe was superior in science and technologyand they colonized the world. But right now this mastery isshifting to Asia. 90% of PhD’s in technology will very soon beAsian. This is not something natural to happen. The Asian issupposed to be submissive, uncritical and docile. But they are nowthe best scientists.”

Terwijl de uitgaven aan R&D in Asia flink stegen, daaldentegelijkertijd de Europese en Amerikaanse investeringen. Degevolgen ervan zijn aanzienlijk. “For the most exciting spaceprogram in the world you don’t look at NASA anymore, you look atChina. The fastest train in the world isn’t in Europe. It’s inChina. These changes happened so fast.”

3: Pragmatism

“It does not matter whether a cat is black or white; if itcatches mice, it is a good cat,” zo luidde een beroemde uitspraakvan Deng Xiaoping die volgens Mahbubani de gedachte weergeeftachter de huidige Chinese economische- en machtspolitiek. Hetpragmatische uit zich daarnaast in het leren van het Westen en vanelkaar. “There has been a silent learning journey by Asiancountries. Each is trying to understand why its neighbor isexceeding? Why can’t I do that? There is such a big desire to learnand to succeed.”

4: Meritocracy

Het verlangen om te leren en te slagen is ook duidelijk in ditpunt terug te zien, verklaart Mahbubani.  “Asia used to havethe largest pools of unused brains. But that has changed. Now ithas the largest pool of brains in the world. “

5: Culture of peace

Hoewel Europa op dit punt nog steeds uitblinkt en in Aziëdiverse spanningen onder de oppervlakte sudderen, heeft ook op ditpunt het Oosten een voorbeeld genomen aan het Westen. Zo richtChina zich nu meer op economische dan op militaireontwikkeling.

6: Rule of law

Azië heeft vele wetten aangenomen om de rechtstaat temoderniseren naar Westers voorbeeld. De gelijkheid is hierdoortoegenomen.  Een Indiase ‘untouchable’ kan nu een belangrijkman worden bij de Wereldbank, luidt het voorbeeld van Mahbubani.Een moderne rechtstaat heeft een moderne economie mogelijk gemaakt.Democratie is helemaal geen noodzaak hiervoor, dat is een Westersemisvatting, zo stelt hij. “Democracy is not a pillar. China issucceeding without democracy. And India is succeeding despite itsdemocratic government, mind you.”

7: Education

“It is remarkable how fast Asians adapted to Western learning.There has been a spread of Western education on a scale the worldhas never seen before. The explosion of all this pillars explainthe success of Asia. Furthermore, cultural confidence is drivingAsia forwards. But there will be many challenges and crises inAsia. Challenges of good governance, of geopolitics – China vsJapan, India vs China – and global governance.”

Tot slot stond Mahbubani stil bij het mislukken bij van delaatste G-20 bijeenkomst waar elk land zijn eigen belangenprevaleerde boven de gezamenlijke.” The best way to meet the futureis to take care of the world as a whole!”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK