Studeer gewoon in het buitenland

Nieuws | de redactie
3 november 2010 | Een studie in het buitenland niet vanzelfsprekend? NEWS (Nederlandse Wereldwijde Studenten) lanceert deze week de campagne Gewoon in het buitenland.nl. Zij willen studenten overtuigen dat een keuze voor het buitenland niet uitzonderlijk, maar gewoon normaal is.

 

Momenteel doen zo’n 15.000 Nederlanders een volledige studie inhet buitenland. Het wordt steeds eenvoudiger om een volledigestudie in het buitenland te doen en NEWS, het netwerk vanNederlandse studenten in het buitenland, wil dat een opleiding inhet buitenland een normale optie wordt voor Nederlandse studenten.Om dit te bereiken hoopt NEWS de komende tijd de website www.gewooninhetbuitenland.nlbreed onder de aandacht te krijgen.

Op deze site toont NEWS drie verschillende voorbeelden van devele studiemogelijkheden die er tegenwoordig voor Nederlandsestudenten zijn. Zo schetst de site het verhaal van een jongen(Gerbrand, foto rechtsonder) die na zijn middelbare school beslooteen bachelor in de VS te gaan doen, van een meisje (Mounia, fotolinksonder) dat na haar HBO-bachelor een master in Oxford deed enhet voorbeeld van een jongen (Diederick) die na zijn Bachelor aande UU een master in Hong Kong heeft gedaan. Tevens biedt NEWSstudenten die geïnteresseerd zijn en meer willen weten demogelijkheid om met de drie role models in contact te treden.

Mounia in buitenland  Gerbrand in het buitenland

Wereld te winnen

Niet alleen NEWS, maar ook SER-voorzitter Rinnooy Kan vindt meerstudenten actief gestimuleerd moeten worden om studiegrenzen teverleggen. Zo stelde Rinnooy Kan bij de opening van hetinternationaal academisch jaar dat “Nederland mensen nodig heeftdie zich realiseren dat er in het buitenland veel kwaliteit tehalen en te winnen is”.

“Studeren in het buitenland is goed voor studenten én voorNederland,” zei Martine van der Lee, voorzitter van Stichting NEWS,destijds. “Het idee dat een studie in het buitenland alleen voor destudenten met de hoogste cijfers en ondersteund door prestigieuzebeurzen is weggelegd behoort tot het verleden. In landen alsDuitsland, België, Denemarken en Zweden is het collegegeld lagerdan in Nederland. Mensen met een HBO-diploma kunnen vaak direct aaneen master beginnen, terwijl zij in Nederland eerst een schakeljaarzouden moeten volgen. Zowel WO als HBO-studenten kunnen hunstudiefinanciering meenemen, en ook voor MBO studenten wordt ditsteeds makkelijker. Wat de studenten die naar buitenland gaan welkenmerkt zijn durf, ambitie en de bereidheid voor onbewandeldepaden te kiezen.”

Meer informatie over studeren in het buitenland en NEWS iste vinden op www.gewooninhetbuitenland.nlof www.newstudent.nl.Hier vind je ook columns die Nederlandse studenten bijhouden overhun studie en avonturen in het buitenland.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK