Universiteiten woest over aanslag op budget

Nieuws | de redactie
26 november 2010 | De universiteiten worden echt boos op het kabinet, nu de feiten over de ‘langstudeerders’ boete tot hen door beginnen te dringen. “De boetes die de overheid aan universiteiten wil opleggen zijn een vorm van diefstal,” fulmineert Hein van Oorschot, CvB-voorzitter van de Universiteit van Tilburg. “In feite komt het erop neer dat wij op deze manier voor de bankencrisis betalen.” Hij vreest langstudeerders “de deur te moeten gaan wijzen.”

Hoogst onfatsoenlijke maatregel

Uitgaande van ongeveer 2800 studenten in Tilburg die te lang overhun studie doen (de nominale duur plus 1 jaar extra) kan de boetevoor de UvT oplopen tot wel €8 miljoen. [U vindt hier denadere berekeningen van ScienceGuide voor verschillende andereinstellingen in HBO en WO] “Een hoogst onfatsoenlijkemaatregel. Wij worden gestraft voor het feit dat studenten, buitenons toedoen, falen. Onze onderwijsprogramma’s zijn erop gebaseerddat een student kan afstuderen binnen de nominale tijd plus eenjaar. Dat lukt de meesten ook. Als een student er langer over doetdan is dat hem of haar te verwijten, niet de instelling. Dat deoverheid de langstudeerder beboet is denkbaar, maar niet deinstelling.”

Van Oorschot zegt tegen Onderwijs Brabant dat de maatregel hem primairoverkomt als een kostenreductie terwille van het begrotingstekort. “De overheid heeft helemaal geen recht op dit geld. In feitekomt het erop neer dat wij op deze manier voor de bankencrisisbetalen.”

De deur wijzen

Bovendien kost het volgens hem de overheid niets extra als eenstudent langer dan voorzien over zijn studie doet. “De universiteitkomt alleen nog in aanmerking voor een relatief kleinerijksbijdrage als een student zijn diploma heeft behaald, maar diekrijgen we op dat moment altijd. En de studiefinanciering voor diestudent is ook niet meer van toepassing.”

Zou de ingreep van OCW echt door gaan, dan staat Tilburg voor eenernstig dilemma , erkent de collegevoorzitter. “Dan zijn wegenoodzaakt om tegen al die langstudeerders te zeggen dat ze nietmeer welkom zijn, we zullen ze de deur wijzen. We kunnen helaasniet anders. En dan komt er sowieso geen diploma, dus of desamenleving daar zoveel beter van wordt is maar de vraag.”

Het structurele tekort van de universiteit zou op deze manier in2015 oplopen naar 10 miljoen vanwege een aantal aanvullendebezuinigngsmaatregelen. Daar zou de boete voor langstudeerdersbovenop komen.

Klap van 20%

Van Oorschot rekent voor hoe zwaar deze aanslag op zijn instellingzou gaan drukken. “Als dat allemaal doorgaat, gaat het om 20% vanonze rijksbijdrage! Dan kun je moeilijk een universiteit in debenen houden en dat is waarschijnlijk ook de bedoeling van hetrijk. Ze willen het hoger onderwijs in diskredietbrengen.” 

“We kunnen niet blijven interen op onze reserves, er komt snel eenmoment dat we er niet onderuit komen daadwerkelijk te bezuinigen.Ook zeer fors op personeel”, aldus Van Oorschot. “Dat de overheidbezuinigt op het hoger onderwijs is tot daar aan toe, als het deuniversiteiten maar bewegingsruimte zou geven om de inkomsten teverhogen. Bijvoorbeeld door selectie aan de poort toe te staan ofdoor ons zelf de hoogte van het collegegeld te laten vaststellen.Maar dat mogen we niet, we zijn met onze handen op de rug gebondenen in die houding krijgen we slaag van mensen, die niet weten hoeuniversiteiten in elkaar zitten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK