Van Rompuy witte vlek in EU-governance

Nieuws | de redactie
9 november 2010 | De tijd van de 'Eurocraten' is voorbij. De meeste Europese instellingen, waaronder de Commissie, Raad en agentschappen, leggen in toenemende mate verantwoording af. Maar waar blijft president Van Rompuy? Dat blijkt uit het boek ‘The Real World of EU Accountability: What Deficit?’ van de UU-bestuurswetenschappers Mark Bovens, Deirdre Curtin en Paul ’t Hart.

Naarmate Brussel meer politieke macht krijgt, is er steeds meerdiscussie gaande over het vermeende democratische deficitbinnen de EU. Hiertoe hebben de auteurs de verantwoording door devier belangrijkste bestuurlijke organen binnen de EU, namelijk deEuropese Commissie, de Europese Raad van regeringsleiders, deagentschappen en de zogenaamde ‘comitologie’ oftewel comités vanexperts, onderzocht. Voor het boek hebben zij talloze relevantedocumenten bestudeerd, tientallen debatten geanalyseerd, enquêtesgehouden en honderden betrokken Europese ambtenaren en bestuurdersgeïnterviewd.

Krachtig Europarlement

Vooral het Europese Parlement heeft de afgelopen jaren veel meerbevoegdheden gekregen om de Europese instellingen terverantwoording te roepen en maakt daar ook steeds vaker gebruikvan, zo blijkt uit het onderzoek van de Utrechtsebestuurswetenschappers. Met name de Europese Commissie, onderaanvoering van commissievoorzitter José Manuel Barosso, moet steedsvaker en steeds uitgebreider verantwoording afleggen aan hetParlement.

De topambtenaren van de Europese Commissie en van de steedsmachtiger wordende Europese agentschappen, waaronder Europol,hebben volgens de onderzoekers zelfs te maken met zoveel vormen vanfinanciële en juridische verantwoording, dat er eerder sprake isvan verantwoordingsoverlast dan van een tekort.

Witte vlek Van Rompuy

Een uitzondering vormt de zogenaamde ‘comitologie’: dehonderden ambtelijke commissies in Brussel die zich bezighouden methet opstellen van de gedetailleerde uitvoeringsregels. Daar kunnende ambtelijke experts nog vrijwel ongestoord hun gang gaan.

Iets dergelijks dreigt te gebeuren bij de Europese Raad vanregeringsleiders. ‘Sinds de benoeming afgelopen januari van deeerste – vaste – voorzitter Herman van Rompuy heeft dit orgaanenorm aan macht gewonnen. Dit vormt een witte vlek op de kaart vande Europese verantwoording en zal de komende jaren een punt vanaandacht blijven’, voorspellen de onderzoekers.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK