Voorburg Caput Mundi

Nieuws | de redactie
15 november 2010 | Voorburg was een tijdlang de hoofdstad van het Romeinse Rijk. De briljante generaal, kunstminnaar en keizer Hadrianus verbleef er zelf enige tijd, in de naar hem genoemde stad Forum Hadriani. Dit blijkt uit VU-onderzoek. Op zijn rondreizen door zijn Imperium Romanum, maakte hij halt in Nederland en stak vanuit Voorburg over naar de Britten. Bij hen bouwde hij een noordelijke grenswal, die tot de dag van vandaag in het landschap prijkt.

De ‘vergeten’ Romeinse stad Forum Hadriani, gelegen bij Voorburgblijkt van internationaal belang. Deze plaats ontwikkelde zich toteen ‘doorsnee’ Romeinse stad, wat betreft het aantal inwoners en deomvang. De stad speelde bovendien een strategische rol bij hetfunctioneren van de grenszone, de Limes.

Dit ontdekte VU-onderzoeker Tom Buitendorp die 15 decemberpromoveert op zijn onderzoek. In lijn met de ingebrachteaanbeveling, heeft een speciale commissie afgelopen vrijdag hetkabinet geadviseerd Forum Hadriani op termijn samen met hetNederlandse deel van de Limes te nomineren voor hetWerelderfgoed.

Keizer Hadrianus

De hoge stand van het grondwater heeft zeldzame organische restengeconserveerd, zoals houten havenkades. Aspecten van het stadslevenzijn ook ‘bevroren’ door zeeklei die als de lava van Pompeiiwerkte. De goed bewaard gebleven stadsplattegrond is van bijzonderbelang omdat de plaats een van de eerste bekende bouwprojecten vankeizer Hadrianus was.

Het stadsontwerp lijkt een weerspiegeling van de nieuwe strategievan Hadrianus die grote invloed zou hebben op de geschiedenis vanEuropa. En aangezien Hadrianus hoogstwaarschijnlijk de plaatsbezocht met zijn mobiele regering, was Forum Hadriani korte tijd deinformele hoofdstad van het Romeinse Rijk. Kort erop liet hij deMuur van Hadrianus bouwen. Het onderzoek geeft meer inzicht in deachterliggende strategie.

Zeldzame analyse

Het onderzoek van Buijtendorp biedt een zeldzame analyse van destrategische en economische betekenis in relatie tot hetterritorium. Een aantal van de relaties zijn samengevat in eenmacro-economisch model uitgedrukt in de Romeinse geldeenheid.

Hij toont hoe stad en Limes economisch met elkaar verweven waren.Via het Kanaal van Corbulo was de stad direct met de grensrivier deRijn verbonden. Ook geeft Buijtendorp aan dat bij Voorburg eenvlootstation lag.

De keizer die hier verbleef heeft ook in de eeuwen nadien nogvelen geinspireerd. Zo heeft de Franse schrijfster MargueriteYourcenar een roman geschreven, die een verbeelding inhoudt van dememoires die Hadrianus geschreven zou kunnen hebben. Hier ziet u een film en interview met haar, terwijlzij over de Muur van Hadrianus in Noord Engeland wandelt.Hoewel zij de eerste vrouw werd die in de Académie Francaise werdgekozen, kreeg zij de Nobelprijs voor de literatuur nooit. Maarach, ook Kafka of Philip Roth kregen die niet…..


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK