VU start Letteren BV

Nieuws | de redactie
8 november 2010 | De VU wil wetenschap sterker aan de markt gaan verbinden. Met het bedrijf Gryps gaat de faculteit Letteren bedrijven trainingen, workshops en lezingen aanbieden. "We zijn ervan overtuigd dat dit nieuwe inzichten geeft, inspireert en ideeën genereert," aldus directeur Diane Schöller.

Advies op maat

De kennis van de Faculteit der Letteren inzetten om bedrijvennieuwe inzichten te bieden. Dat is de doelstelling van Gryps. Op het gebied van Communicatie,Kunst & Cultuur en Geschiedenis voert Gryps (toegepast)onderzoek uit, biedt advies op maat en verzorgt trainingen,lezingen en workshops. De oprichting van het bedrijf is eenbelangrijke stap voor de kennisvalorisatie van de VrijeUniversiteit Amsterdam.

“Met Gryps willen we graag de markt en wetenschap met elkaarverbinden omdat we ervan overtuigd zijn dat dit nieuwe inzichtengeeft, inspireert en ideeën genereert,” zegt directeur DianeSchöller. “Hiermee leveren we ook graag een waardevolle bijdrageaan de samenleving.” De inkomsten van het bedrijf komen ten goedeaan het onderzoek en onderwijs van de faculteit der Letteren. GrypsBV valt onder de VU-holding Geesteswetenschappen waar ookTaalcentrum-VU en het Archeologisch Centrum deel vanuitmaken.

Leren van oude meesters

Topadvocaat Marcus Tullius Cicero (106 v. Chr. – 43 v. Chr.)gebruikte in zijn retorica een aantal overredingstechnieken enstrategieën die ook nu – 2000 jaar later – nog steeds zeerbruikbaar zijn, zoals recent wetenschappelijk taalkundig onderzoekaantoont. Gryps gebruikt wetenschappelijke kennis over detechnieken van Cicero om mensen uit bijvoorbeeld de advocatuur tetrainen.

Gryps is Grieks voor griffioen. Dit fabelachtige dier, halfleeuw, half adelaar, is het logo van de VU.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK