Zelfstandig studeren moet je leren

Nieuws | de redactie
1 november 2010 | Zelfstandig studeren leert een scholier/student niet zelfstandig. Simpele ingrepen kunnen ervoor zorgen dat zij beter in staat zijn zichzelf te beoordelen en vervolgacties te selecteren. Laat hen kijken naar een 'good practice' bijvoorbeeld, aldus OU-promotie-onderzoek.

Eén van de doelstellingen van het Studiehuis was dat deleerlingen meer zelfstandig moesten gaan leren. Onderzoek laat ziendat zelfstandig leren wel motiverend werkt, maar dat de resultatener vaak niet beter van worden. Bij leerlingen die nog geen ervaringhebben met zelfstandig leren zijn de leerresultaten soms zelfsslechter. Danny Kostons onderzocht hoe leerlingen geholpen kunnenworden om te leren zelfstandig te leren. Vrijdag 5november verdedigt hij zijn OU-proefschrift inHeerlen.

Leren leren

Het onderzoek van Kostons draaide rond zelfregulerendleren, iets waar het Studiehuis sterk de nadruk op legt. Bijzelfregulerend leren moeten leerlingen zelf inschatten hoe ze eentaak hebben gedaan en zelf een volgende taak kiezen.

Kostons laat zien dat het vooral voor onervaren leerlingen moeilijkis om zichzelf goed te monitoren, te beoordelen en een geschiktevolgende taak te kiezen, met lagere leerresultaten als gevolg. Invier experimenten onderzocht Kostons waar problemen metzelfbeoordelingen en taken selecteren zich voordoen en hoe jeonervaren leerlingen kunt leren om beter zelfregulerend teleren.

Simpele ingrepen effectief

Simpele ingrepen kunnen ervoor zorgen dat leerlingen beterin staat zijn zichzelf te beoordelen en zelf vervolgtaken teselecteren. Een voorbeeld van zo een simpele ingreep: laatleerlingen kijken naar een goed voorbeeld. Laat ze zien hoe iemandeen taak uitvoert, zichzelf beoordeelt en vervolgens een nieuwetaak selecteert.

Daarna zijn ze beter in staat om zichzelf te beoordelen en eenpassende taak te selecteren. De leerresultaten metzelfregulerend leren zijn langs deze weg significant beter danbij de leerlingen die het voorbeeld niet hadden gezien.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK