Academische toppers naar Inholland

Nieuws | de redactie
15 december 2010 | Het nieuwe CvB van Inholland krijgt nogal een universitair accent. Interimvoorzitter Doekle Terpstra haalt van de UU een vrouw die onderwijs en kwaliteitszorg moet versterken. Van de VU trekt hij de financiele topman aan. Gedurende 2011 gaan zij de hogeschool weer vaste grond onder de voeten geven.

De meest verrassende benoeming is Lieteke van VuchtTijssen, die in de jaren ’90 in het CvB van de Universiteit Utrechtzat. Daar trok zij onder meer de vernieuwingsactiviteiten die hetuniversitair onderwijs eenzelfde gewicht en aandacht moeten gevenals van nature aan het onderzoek werden gegeven. Na de UU bekleeddezij vele bestuurlijke functies, onder meer bij UNESCO.

Van de VU heeft Inholland Kees Rutten aangetrokken. Hij zalals CvB-lid vooral de financiele en organisatorischezaken op zich nemen. Dit is pikant, omdat zo de relatieInholland-VU bestuurlijk nog sterker wordt dan zij de laatste jarenal was gegroeid. Doekle Terpstra kent het VU-bestuur goed alsoud-lid van de Raad van Toezicht van Windesheim. Dezehogeschool in Zwolle had jarenlang de ambitie om met de VU uit tegroeien tot een fusie-instelling voor hoger onderwijs.

Dat Kees Rutten bestuurlijk lastige situaties aan kan bewees hijtwee jaar geleden al eens. Tot zijn schrik moest hij vaststellendat de VU een nogal flink bedrag had uitstaan in het IJslandsebankwezen. Daar is de Amsterdamse universiteit uiteindelijk zonderal te grote kleerscheuren uit gekomen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK