AHK werft bij Haagse kunst

Nieuws | de redactie
14 december 2010 | De zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater, Jet de Ranitz, gaat de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten leiden. Zij is zeer actief in de kunstwereld en heeft ook OCW op dit terrein regelmatig geadviseerd. En zij was ooit ook faculteitsdirecteur in het WO.

Jet de Ranitz volgt Olchert Brouwer op, die per 1 april 2011 metpensioen gaat. Voor haar aantreden bij Nederlands Dans Theater wasDe Ranitz directeur van de Faculteit Economie enBedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.

De nieuwe AHK-voorzitter is vanut haar huidige werk ondermeer lid van het bestuur van het Lucent Danstheater en de Dr. AntonPhilipszaal. Zij speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling vande artistieke en zakelijke visie rond de nieuwe huisvesting van hetNederlands Dans Theater, het Residentie Orkest, het KoninklijkConservatorium en de gastprogrammering van het LucentDanstheater.

In Den Haag reageert de voorzitter van de Raad van Toezicht vanhet NDT, oud-VVD minister van Financiën Gerrit Zalm met “gemengdegevoelens.” En hij vreest duidelijk voor akelige ombuigingen doorpartijgenoot Zijlstra op OCW.

Zalm zegt daarover: “De nieuwe baan van Jet de Ranitz is eenerkenning van haar leiderschaps- en managementkwaliteiten, waarvanhet Nederlands Dans Theater vijf jaar heeft mogen profiteren. Datwe haar verliezen stemt tot treurnis. Het NDT staat er mede dankzij Jet goed voor qua organisatie en financiën. Hopelijk wordt dezegoede uitgangspositie niet overschaduwd door onevenredigebezuinigingen op een gezelschap dat qua moderne dans tot deabsolute wereldtop behoort.”

Jet de Ranitz Jet de Ranitz


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK