CFO’s positiever over economie 2011

Nieuws | de redactie
17 december 2010 | De dreiging van een ‘dubbele dip’ lijkt afgewend; de economie trekt weer aan. Financieel directeuren in de VS en Azie zijn voor het eerst sinds lange tijd weer optimistisch gestemd over de vooruitzichten voor 2011. Alleen bij de Europeanen is het optimisme licht gedaald, blijkt uit UvT-survey.

De resultaten laten een spectaculaire opleving zien in hetoptimisme onder CFO’s in de VS. Maar liefst de helft van deAmerikaanse CFO’s is positief gestemd over de economischevooruitzichten van het eigen land, terwijl dat vorig kwartaalslechts 14 procent was.

De lichte terugval in het optimisme over de economie onder Europesefinancieel directeuren (van 57,6 procent vorig kwartaal naar 55,1dit kwartaal) heeft vooral te maken met de economische problemen ineurolanden als Griekenland en Ierland. Bijna tweederde van deEuropese CFO’s ziet de economische ontwikkelingen in Ierland alseen bedreiging voor de euro.

Positieve vooruitzichten eigen bedrijf

Over de financiële vooruitzichten voor het eigen bedrijf zijn CFO’swereldwijd positiever gestemd dan vorig kwartaal, ook in Europa. Dehelft van de Europese CFO’s geeft aan vertrouwen te hebben in devooruitzichten van het eigen bedrijf.

Dit sterke vertrouwen blijkt ook uit de bedrijfsplannen van definancieel directeuren. Ze voorzien een groei in investeringen,research and development – uitgaven en uitgaven aan marketing enadvertenties. Met name deze laatste zijn met een verwachte groeivan 5.8 procent de absolute verrassing, omdat in de eerste tweekwartalen van dit jaar juist een afname werd verwacht.

Werkgelegenheid: VS stijgt, Europa daalt

Deze goede vooruitzichten hebben in de VS een positief effect op dewerkgelegenheid. Amerikaanse bedrijven verwachten dat het aantalmensen dat in vaste dienst is in 2011 met 2 procent zal stijgen;mogelijk de grootste stijging in werkgelegenheid sinds 2006.

Maar in Europa  hebben de goede vooruitzichten van debedrijven nog geen gunstig effect op de werkgelegenheid. Het aantalvaste dienstverbanden blijft achter bij de verwachtingen en detijdelijke aanstellingen nemen zelfs af met 2 procent. Omdat deproductiviteit gelijk blijft, zal het werk in toenemende mate (zo’n6 procent) worden uitbesteed. Dat is een nieuw record in het’outsourced employment segment’.

Dubbele dip afgewend

“Het gevaar van de dubbele dip, dat vorig kwartaal nog dreigde,lijkt nu helemaal geweken. Met name het zeer sterke herstel in deVS is positief nieuws voor de wereldeconomie”, zegt KeesKoedijk, UvT hoogleraar economie en grondlegger van het Europesedeel van het onderzoek.

“Op dit moment werkt de onzekerheid rond de euro nog remmend op hetvertrouwen onder Europese CFO’s, maar met de VS als motor van dewereldeconomie kunnen we verwachten dat de economie ook in de restvan de wereld weer aan gaat trekken.”

Elk kwartaal krijgen CFO’s in Europa, de Verenigde Staten,Azië en China vragen voorgelegd over hun verwachtingen van deeconomie. Dit kwartaal, de 56e keer dat het onderzoek wordtgehouden, zijn 848 CFO’s van uiteenlopende bedrijven enoverheidsinstellingen wereldwijd bevraagd.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK