Deetman waarschuwt kabinet voor SF-misser

Nieuws | de redactie
7 december 2010 | "Een flinke vermageringskuur" heeft de SF ondergaan sinds 1989, stelt oud-minister Deetman vast. Om talent te blijven stimuleren vor de kenniseconomie "is dit qua afslanking veel te ver gegaan." Hij waarschuwt voor illusies bij Rutte-I over verdere 'leenstelsels'. Hij heeft al met de banken gepraat, destijds. "Vergeefs."

Deetman noemde het SF-stelsel “een van de meest duurzamesystemen” die ons land inmiddels kent, ook wat betreft deIT-infrastructuur. En dat ondanks “de niet meteen vlekkelozeimplementatie ervan”, zei hij tot een lachende zaal bij het25-jarig jubileum van de VSNU te Leiden.

Vermageringskuur

Droogjes vergeleek hij het beleid van zijn opvolgers op ditterrein met zijn eigen conduitestaat én imago uit de jaren 80.Sindsdien was “de vermageringskuur fors ten opzichte van watdestijds het Staatsblad heeft gehaald”, oftewel vergeleken metDeetmans eigen Wet SF uit 1986.

Ook zij die “het gedoog/regeerakkoord schreven” kennen hunklassieken niet, zo liet hij tussen neus en lippen door blijken.”Er ontstond weer een hele discussie over hoe we SF nog verderkunnen beperken.” Deetman waarschuwde in dat verband voorillusiepolitiek, zoals hij deze blijkbaar in het regeerakoord en deprograms van VVD, PvdA, D66 en dergelijke was tegengekomen. Hij hadhun opties al lang concreet verkend, maar dat leverde ook toen alniks op.

Maximale bancaire risicomijding

“Toen wij grote tegenvallers hadden, heb ik met Onno Rudingbesproken of we hier in gesprek met de banken stappen kondenzetten. Was het mogelijk de basisbeurs om te zetten in een leningvoor allen tegen een lage, vaste rente? Het gesprek met de top vande banken dat wij toen voerden leverde een duidelijk beeld op. Zijreageerden meteen met een maximale risicomijding.”

De banken eisten van de ministers dat de overheid de aflossingvan elke lening zou garanderen. “Die risicomijding van toen zal inde omstandigheden van nu alleen maar sterker zijn,” zo schat deoud-minister koeltjes in.

Full dress kunnen studeren

Een sociaal leenstelsel voor de masterfase acht hij daarom eenweinig haalbare optie. “Alleen al om die reden vind ik dit eenillusie.” Bovendien miskent dit een in zijn ogen funamenteelbeginsel: “Achttienjarigen zijn wettelijk volwassen burgers. Het isvoor de samenleving van belang om in het talent van deze volwassenjongeren te investeren. Dus moeten wij daar iets tegenoverzetten om het hen ook mogelijk te maken te kunnen studerenen dat ook full dress te doen.”

De voorbije jaren is dit onvoldoende gebeurd, ook door de”afslanking van de SF. Daar kunnen wij de komende decennia forseproblemen door verwachten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK