Elke Nederlander allochtoon

Nieuws | de redactie
6 december 2010 | Bijna geen enkele Nederlander heeft geen buitenlandse voorouders. 98% van hen stamt af van een van de migrantenstromen die ons land hebben gevormd. "Het begrip 'autochtoon' is zeer misleidend." CDA-Kamerlid Kathleen Ferrier opende de site van de KNAW met onderzoek en getuigenissen daarover.

In elke Nederlandse familiegeschiedenis zijn wel sporen vanmigratie aan te wijzen. Dat is het uitgangspunt van de website VijfEeuwen Migratie, die de KNAW heeft gelanceerd. De siteinformeert een breed publiek over de lange migratiegeschiedenis vanNederland en over alle migrantengroepen die zich hier gevestigdhebben. Aan de totstandkoming werkte een keur van vooraanstaandehistorici, musea en archieven mee. Het IISG is een van deinitiatiefnemers.

Schoorsteenvegers uit Italië

Van Sefardische Joden uit Spanje tot Hugenoten uit Frankrijk,van zeelieden uit Noorwegen tot schoorsteenvegers uit Italië, envan gastarbeiders uit Spanje tot vluchtelingen uit Iran en Afrika.Een deel van hen vestigde zich in Nederland en drukte een stempelop de nationale geschiedenis. Dit wordt zichtbaar gemaakt in dewebsite. Naast de meest recente inzichten zijn filmpjes te zien,foto’s, persoonlijke verhalen en archiefdocumenten. Bezoekerskunnen ook zelf informatie aan de site toevoegen.

Niet iedereen weet dat Nederland al eeuwen een vestigingsplaatsis voor migranten. Volgens prof. dr. Leo Lucasssen was dit projectdan ook hard nodig. “Bij migratie denken mensen al snel aan deperiode na de oorlog, toen Molukkers, Indische repatrianten,Turken, Marokkanen en zo verder naar Nederland kwamen. Dat demigratie in vroeger eeuwen minstens zo omvangrijk was, zoals in deGouden Eeuw, lijkt uit het bewustzijn weggezakt.”

Gebrekkig inzicht

Toch hoeven de meeste Nederlanders niet ver in hun stamboomterug te gaan of ze stuiten op buitenlandse voorouders. “Het begrip’autochtoon’ is dus zeer misleidend. Het beeld van een stabieleNederlandse bevolking die pas in de afgelopen halve eeuw ingrijpenddoor immigratie is veranderd, getuigt van een gebrekkig historischinzicht. Het is hard aan correctie toe.”

Bekende mensen als VVD-politica Laetitia Griffith en actricePaulette Smit stonden hun verhaal al af. Ook de Rotterdamsefortuynist Ronald Sørensen vertelt over zijn buitenlandseovergrootvader. Het project biedt volop informatie, maar wil ookhet vormen van collecties en het ontsluiten van bronnen overmigratie bij erfgoedinstellingen en migranten stimuleren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK