Erasmus past onderwijs aan wegens langstudeerboete

Nieuws | de redactie
17 december 2010 | EUR-voorzitter Pauline van der Meer Mohr vreest dat de langstudeerdersboete haar universiteit bij de huidige rendementen €8 tot €12 miljoen per jaar kost. De Erasmus Universiteit gaat daarom zijn onderwijs wellicht versoepelen om uitval en vertagingen te beperken.

Volgens Van der Meer Mohr zorgen de maatregelen van het kabinet”voor een averechts effect. Studenten zullen niet sneller gaanstuderen en misschien zelfs hun studie staken op het moment zijmeer collegegeld moeten gaan betalen,” zo zei ze in deuniversiteitsraad. De EUR zou op deze manier “dubbel gestraftworden,” vanwege de boete vanuit OCW en het verlies vancollegegeldinkomsten. “En het ergste is dat dit geld rechtstreeksde schatkist in zou gaan en dus niet eens ten goede komen aan hetministerie van Onderwijs.”

Het effect op de studenten acht de Erasmusvoorzitter zeker zoernstig en negatief. Omdat snel afgestudeerd moet worden zouden destudenten wel eens veel minder nevenactiviteiten kunnen gaanondernemen, bestuurlijk, cultureel en inhoudelijk rondom hunstudie. “Met dit laatste zijn bedrijven allerminst blij”, zei Vander Meer Mohr, “want die willen juist studenten met ‘bagage'”,aldus universiteitsblad EM. “Ik houd er serieus rekening mee dat deregeling ingevoerd gaat worden, en snel ook.” Van der Meer Mohr wilniettemin een gefaseerde invoering van de regeling, zodat dehuidige studentencohorten nog niet ‘gepakt’ worden.

Binnen de EUR zoekt inmiddels een werkgroep uit wat deconsequenties voor de langstudeerders en de onderwijsorganisatievan de EUR zouden kunnen blijken te zijn. Daarbij wordt bestudeerdof en hoe het onderwijs zo ‘versoepeld’ kan worden dat er minderstruiklepunten en andere aanleiding tot vertraging zouden bestaan.Zo zou “het aantal herkansingen voor tentamens omhoog omstudievertraging tegen te gaan.

De leden van de werkgroep zijn op 8 december voor het eerst bijelkaar gekomen.” Van der Meer Mohr beloofde in de Uraad destudenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen want met oogop invoering van de boete bij het nieuwe collegejaar is haastgeboden bij veranderingen in curricula en uitvoering van hetonderwijs.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK