Fontys-chef toch CDA-voorman?

Nieuws | de redactie
13 december 2010 | Nu het CDA opnieuw moet zoeken naar een partijvoorzitter stijgen de kansen van Fontys-chef Marcel Wintels. Nadat de partij niet aandurfde Wim Deetman als enkelvoudige kandidaat voor te dragen, ligt de procedure weer open. Nieuwe ronde, nieuwe prijzen.

Wintels had tegenover het Brabants Dagblad al kenbaar gemaakt,dat hij veel steun heeft in de regio voor een dergelijkekandidatuur. Het CDA vond al Liesbeth Spies bereid om alsinterim-partijvoorzitter op te treden, de lijsttrekker bij deProvinciale Statenverkiezing voor Zuid-Holland van komend voorjaaren voordien vice-voorzitter van de CDA-Tweede Kamerfractie.

Het probleem bleek dat een partijvoorzitter binnen het CDA volgensde statuten gekozen wordt uit een voordracht van twee kandidaten,tenzij overmacht een rol zou spelen. Dit remde de bereidwilligheidnogal van de gewenste zwaargewichten als Deetman, omdat zij maar moeten afwachten of enmet hoeveel ‘mandaat’ de achterban hen op het partijcongres van 12februari feitelijk ziet zitten. Na de zware nederlaag op 9 juni ishet afbreukrisico daarbij groter geworden.

Pluspunt en narigheid

Een aanvullend probleem is het feit dat het CDA door zijnhalvering in zetels in zeer grote financiële problemen is geraakt.Een fulltime voorzitter is daarmee onhaalbaar geworden, althans watbetreft de dagvergoeding. Wat betreft de bestuurlijke opdracht enproblemen zou een nieuwe partijvoorzitter echter meer dan 1 ftenarigheid en werk mogen verwachten. Een deeltijdfunctie incombinatie met het leiden van een omvangrijke HO-instelling kon danwel eens lastig passen bij de noodzaak voluit leiding te geven aande inhoudelijke, culturele en politieke renaissance van de grootsteledenpartij van het land.

Een pluspunt voor Wintels zou wel de klassieke, denominatieveverdeling van posten binnen het CDA zijn. Naast de Limburgs-Haagsekatholiek Maxime Verhagen en de Friese protestant Sybrand vanHaersma Buma zou de Brabantse katholiek Marcel Wintels qua internevenwicht geen kwade figuur slaan. Duidelijk minpunt zou echterzijn, dat het CDA geen vrouw in de topfuncties meer zou kennen, endat na een kabinetsformatie waarin ook al de minimalerepresentatie van vrouwen op ministersposten een punt van ernstigekritiek was.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK