Friese universiteit op komst

Nieuws | de redactie
6 december 2010 | In Leeuwarden kunnen vanf volgend jaar studenten beginnen met nieuwe universitaire masters en promotietrajecten, onder meer in watertechnologie, meertaligheid, duurzame energie en toerisme. Provincie en HO-instellingen sluiten daarmee aan bij onderwerpen die in Friesland hoog op de agenda staan.

Dankzij het samenwerkingsverband University Campus Fryslân (UCF)tussen de provincie, de gemeente Leeuwarden en instellingenals Stenden hogeschool, NHL Hogeschool, Van Hall Larenstein en vieruniversiteiten wordt het academisch onderwijsaanbod in Frieslandvanaf 2011 flink uitgebreid. UCF is geen zelfstandigeuniversiteit. De colleges worden door de deelnemendeonderwijsinstanties verzorgd, waaronder Stenden hogeschool.

Klaas-Wybo van der Hoek, vice-voorzitter van Stenden hogeschool, isenthousiast over het initiatief en de mogelijkheden die het biedtvoor de strategie van zijn hogeschool: “Meer academisch onderwijsin Friesland helpt Stenden haar ambities eerder te verwezenlijken.De strategie van Stenden heet niet voor niets ‘New University’.Deze ontwikkelingen passen hier goed in.”

De provincie trekt €16,4 miljoen uit voor de ontwikkeling inde komende vier jaar, de gemeente Leeuwarden doet daar €2 miljoenbij. Klaas-Wybo van der Hoek: “Het netwerk UniversityCampus Fryslân kan het onderzoeksklimaat in Friesland eenimpuls geven. Wij hopen van de extra gelden een stimulans tekrijgen om belangrijke HBO-bachelors van Stenden door te kunnenontwikkelen tot WO-bachelors. Daarmee kan de aantrekkingskracht vanStenden, Friesland en het Noorden groter worden.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK