HO scoort hoog in GroenLinks

Nieuws | de redactie
2 december 2010 | Bij de oplaaiende discussie over de toekomstige leiding van GL blijkt een actieve rol in het hoger onderwijs een duidelijke pre. Een belangrijke kandidaat-partijleider was bijvoorbeeld lector bij Inholland in de begintijd van haar Kamerlidmaatschap.

Politiek is een hard vak. Femke Halsema wordt als eenAuslaufmodell gezien, omdat zij onderstreepte dat zij aanhaar laatste termijn als fractievoorzitter bezig is. GroenLinksdiscussiert sindsdien openlijk over een komende lijsttrekker, ookal omdat het kabinet-Rutte wel eens minder stabiel kon blijken danvelen aannemen.

Twee talenten

Twee namen komen reeds nu als breed gewaardeerd naar voren: JolandeSap en Jesse Klaver. Wat hen verbindt is hunband met het hoger onderwijs, in het bijzonder het HBO. En beidestaan bekend als zeer getalenteerde woordvoerders; Sap werd in 2009zelfs tot ‘politiek talent van het jaar’ gekozen door hetRadio 1 journaal.

Jolande Sap heeft zich in één parlementaire periode ontwikkeld toteen allrounder met gezag en het vermogen brede terreinen tebestrijken. Ook werd zij al snel vice-voorzitter van haar fractieonder Halsema. Interessant in haar loopbaan is het feit dat zijzich als sterke generalist kon ontplooien door haar werk op SZW enals lector bij de Hogeschool Inholland. Haar onderzoeksgebiedbetrof ‘leeftijd en loopbaan’. De oud-lector wordt nu gezien als denatuurlijke opvolger van fractieleider Halsema als deze op korteretermijn zou opstappen.

Camiel van Links

Jesse Klaver als kandidaat-partijleider is minstens zo opmerkelijk.De oud-voorzitter van de CNV-jongeren zit nog maar net in de Kamer.Hij trekt met zijn stevige optreden echter al direct de aandacht enwordt in het Haagse dan ook nu al ‘de Camiel van links’ genoemd. Dezuidelijke tongval en het ‘groeibriljant’ karakter zijn daarvoldoende aanleiding toe.

Maar er is meer. Net als Eurlings tussen 1998 en 2002 heeftKlaver de portefeuille HO en SF en mag zich daarop bewijzenals noviet. In het debat van de 5 educatieve faculteiten in hetHBO en ScienceGuide van 1 november werd direct duidelijkmet welke flair en kwaliteit Klaver op dit neteligeterrein weet op te treden.

Binnen GroenLinks beschouwen velen hem als kandidaat-lijsttrekkervoor de langere termijn na een vertrek van Halsema. Daar kanmen politiek overigens nooit voorzichtig genoeg mee zijn. Zoietswas tussen 1998 en september 2001 ook het idee van CDA-leider DeHoop Scheffer met betrekking tot Eurlings als zijn natuurlijkeopvlger op termijn. Hij viel zelf veel eerder dan velen voormogelijk hielden en de leiding van het CDA kreeg eenheel andere wending. De mensch wikt, doch….


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK