Hogeschool Leiden voorbeeld voor Beta

Nieuws | de redactie
10 december 2010 | Het Platform Bèta Techniek heeft een Instellingsportret laten maken van Hogeschool Leiden. Zo'n analyse komt tot stand als een hogeschool erin slaagt de instroom naar de technische opleidingen te vergroten. De publicatie beschrijft de successen, succesfactoren, verduurzaming en uitdagingen van de bètatechniekaanpak.

Het rapport concludeert dat “Hogeschool Leidensuccesvol is in het realiseren van haar ambities op het gebied vanbèta/technisch onderwijs. De opleidingen kennen groeiendestudentenaantallen, de uitval na één jaar wordt binnen de perkengehouden en er zijn doorlopende leerlijnen met het mboopgezet.”

De opleidingen Chemie en Biologie en medisch laboratoriumonderzoekvallen op door de ambitie om uit te blinken. Volgens de publicatieweten deze opleidingen niet alleen de B, maar ook de H uit HBO(hoger beroeps onderwijs) waar te maken. “Dit niveau presteren isgeen eendagsvlieg, maar is duurzaam.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK