Jongste vrouw als prof in Eindhoven

Nieuws | de redactie
17 december 2010 | Dr.ir. Maaike Kroon is de nieuwe hoogleraar Scheidingstechnologie aan de faculteit Scheikundige Technologie aan de TU/e. Met 29 jaar wordt zij de jongste vrouwelijke hoogleraar van Nederland.

Maaike Kroon won in haar nog korte loopbaan al heel veelprijzen. Bij de TU/e start zij een eigen groep omonderzoek te doen naar nieuwe duurzame scheidingsprocessenvoor de chemische industrie. Haar onderzoek zal zich richten opgeavanceerde, energie-efficiënte scheidingsmethoden met behulp vanonder meer nieuwe hybride materialen en ionischevloeistoffen.

Deze nieuwe scheidingsmethoden zullen toepassing vinden bij deproductie van hoogwaardige chemicaliën, in nieuweontziltingsprocessen, bij dieselproductie uit synthesegas, bijopslag van waterstof en het gebruik van biomassa.

Delft, Stanford, Barcelona, Eindhoven

Kroon startte in 1999 haar studie chemische technologie aan de TUDelft. In 2004 behaalde zij cum laude haar ingenieursdiploma en in2005 rondde zij het TUD honor’s track programma af, eveneens cumlaude. Voor haar studieresultaten en haar afstudeerproject heeftzij een groot aantal prijzen gekregen, waaronder de CIVI-prijs vande Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen voor de bestepropedeuse in chemie en chemische technologie in Nederland in2000.

Zij won ook de Unilever Research Prijs (2005), de prijs voorde beste afstudeerder aan de TU Delft in de periode 2004-2005 en deprijs van het Bataafsch Genootschap der ProefondervindelijkeWijsbegeerte als beste afstudeerder aan de TU Delft in de periode2004-2006.

In 2006 promoveerde Maaike Kroon cum laude op ‘Combinedreactions and separations using ionic liquids and carbon dioxide’.Voor dit promotieonderzoek werd zij onderscheiden met de DSMScience & Technology Award voor het beste proefschrift in deperiode 2006-2007 en met de KNCV-prijs voor het beste proefschriftin de periode 2006-2008. Na haar promotie heeft Maaike Kroon ondermeer gewerkt als postdoc aan het MATGAS onderzoekscentrum inBarcelona (Spanje, 2007) en als visiting assistant professor aanStanford University (VS, 2008-2010).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK