Kabinet past langstudeerboete aan

Nieuws | de redactie
10 december 2010 | De bezwaren van studenten, hogescholen en universiteiten zijn niet aan dovemansoren gericht. Het kabinet-Rutte wil de strafport op lang studeren zo verfijnen, dat meer maatwerk mogelijk wordt.

Bij de bespreking in de Ministerraad is het voorstel vanstaatssecretaris Zijlstra op een cruciaal punt aangepast. Hierdoorkunnen met name de bètastudenten als ook de HBO’ers die alslaatbloeiers een wat langere opleidingsloopbaan nodig hebbenop meer mogelijkheden rekenen om ontzien te worden.

Jaar extra

Het kabinet legt aan de Raad van State een opzet voor die uitgaatvan een C+1 én C+1 benadering. Studenten die een bachelor eneen master doen, krijgen daarmee in elke fase een uitlooptijd vaneen jaar en dat is daarmee in totaal 2 jaar extra de tijd omte studeren tegen het normale collegegeld. Daarna betalen zij hetwettelijke collegegeld (in 2010 € 1672, volgend jaar €1713) plus €3000 opslag. De student behoudt het recht op hetcollegegeldkrediet, een lening om het collegegeld te betalen.

Gehandicapte studenten die recht hebben op een extra jaarprestatiebeurs, krijgen daarbovenop een extra uitloopjaar in hetkader van de nieuwe regeling. Zo wordt hen een ‘uitloop’ in destudie zonder ‘strafport’ van maximaal drie jaar mogelijkgemaakt.

Tweede studies ontzien

De extra uitloopjaren ziet de bewindsman “als een handreiking voorstudenten die bijvoorbeeld extra vakken willen volgen, eenzwaardere (bèta)studie doen of een bestuursfunctie willenvervullen.” Ook voor HBO’ers die na een wat langere bachelorstudietoch een master aankunnen worden zo meer ontzien. Bovendien geldtvoor studenten die kiezen voor een tweede studie in degezondheidszorg of het onderwijs een uitzondering. Voor hen staatde  C+1 teller bij het begin van de tweede studie weer opnul.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK