Kernachtig studeren in het HBO

Nieuws | de redactie
13 december 2010 | Een stralende toekomst voor HBO'ers? Zeker nu EL&I nadrukkelijk inzet op een nieuwe kerncentrale... In februari start de nieuwe minor Nucleaire Technologie aan de Hogeschool Zeeland. "Van ziekenhuis tot kerncentrale" is meer instroom nodig van HBO-technici met "één ding gemeen: ze moeten weten wat het betekent om in een nucleaire omgeving te werken," aldus de hogeschool.

De vraag naar nucleaire technici neemt toe, zo vertelt deHogeschool Zeeland op de speciale site voor de nieuwe Minor. Veel bedrijven uit de nucleaire sectorzitten te springen om goed opgeleide technici die kennis hebben vanhet nucleaire werkveld. Met deze bedrijven is dan ook veelsamengewerkt om te komen tot een gedegen en praktijkgerichtopleidingsprogramma. 

De student van nu werkt straks met de techniek van detoekomst. Bouw, bedien en onderhoud geavanceerde meetinstrumentenin bijvoorbeeld ziekenhuizen, nucleaire laboratoria, kerncentralesen andere nucleaire installaties.
Met het certificaat Stralingsdeskundige (hbo-minor) kan hij aan deslag als zelfstandig bevoegde en toezichthoudendestralingsdeskundige. 

De vooruitzichten van studenten met een minor Nucleaire Technologiezijn uitstekend:

  • goed betaald werk bij toonaangevende bedrijven
  • uitdagend werk in een interessant technisch vakgebied
  • werk dat bijdraagt aan onze maatschappij

Een nucleair engineer kan in Nederland in verschillendeberoepssituaties aan het werk. Dat kan een kerncentrale zijn waarelektriciteit wordt opgewekt, of een fluxreactor waarradio-isotopen voor medische en andere doeleinden wordengeproduceerd. Het kan ook een bedrijf zijn waar radioactief afvalwordt verwerkt en opgeslagen of een bij uraniumverrijkingsbedrijfof een onderzoeksinstituut als het Reactor Instituut Delft enNRG.

Ook het Zeeuws Radiologisch Therapeutisch Instituut (ZRTI) heeftmensen met een nucleaire opleiding nodig. In alle gevallen is eenvooropleiding niet genoeg. De afgestudeerde hbo’er moetdaarom ook de interne bedrijfsopleiding volgen voordat dezezelfstandig aan de slag gaat.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK