Leerprogramma voor innovaties

Nieuws | de redactie
17 december 2010 | Hay Geraedts promoveert vrijdag aan de Open Universiteit op het proefschrift, getiteld 'Innovative learning for innovation'. Zijn onderzoek resulteert in een model voor het ontwerpen van een actiegericht leerprogramma voor innovatieontwikkeling. Promotor is Rietje van Dam-Mieras, vice-rector van Universiteit Leiden.

In zijn proefschrift heeft Hay Geraedts onderzocht hoe eencompetentiegebaseerde en actiegerichte leeromgeving voorinnovatieontwikkeling het beste kan worden vormgegeven. De basisvan het onderzoek was een stakeholderanalyse van de minor overstrategische innovatie van Fontys Hogescholen, de werkgever vanGeraedts. Hij onderwijst studenten in uiteenlopende terreinen vande werktuigbouwkunde en ontwikkelt daar tevens nieuweonderwijsvormen.

De studenten die bovengenoemde minor strategische innovatievolgden zouden bedrijven beter in staat moeten stellen zich aan tepassen aan de veranderingen in de markt. Geraerdts heeft in zijnonderzoek niet alleen een stakeholderanalyse gemaakt van dezeminorstudenten, maar ook van de begeleidende docenten en enkelesleutelpersonen van bedrijven die aan de innovatieprojectendeelnamen.

Dit heeft geresulteerd in een model om de verschillende positiesen perspectieven van de stakeholders te kunnen analyseren. Hetmodel wordt gebruikt om een competentie-gebaseerd en actiegerichtleerprogramma te ontwerpen. Een cruciale rol in het leerproces vande studenten spelen de docenten, zo bleek tijdens het onderzoek.Zij moeten dan ook over veel verschillende competenties beschikken.Zo dienen zij te begrijpen hoe studenten te helpeninterdisciplinair te werken.

Vrijdag 17 december 2010 verdedigt Geraedts zijn proefschrift om13.30 uur in Heerlen. Promotor is prof. dr. Rietje van Dam-Mieras,houder van de UNESCO-leerstoel Knowledge Transfer for SustainableDevelopment Supported by ICT aan de faculteit Natuurwetenschappenvan de Open Universiteit en vice-rector van UniversiteitLeiden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK