NWO betaalt conferenties met OA-sessie

Nieuws | de redactie
20 december 2010 | Wetenschappelijke conferenties die aandacht besteden aan Open Access kunnen vanaf 2011 rekenen op een financiële bijdrage van NWO van maximaal 2500 euro. Afgelopen oktober kwam het idee voor deze subsidie nog op een wonderlijke wijze tot stand tijdens de week van Open Access.

De financiële bijdrage van 2500 euro geldt voor sessieswaarin aandacht wordt gevraagd voor het belang van publiceren invoor iedereen toegankelijke publicaties. Het voordeel van dezesessies is dat het belang van Open Access direct bij de doelgroep(de onderzoekers) onder de aandacht wordt gebracht. NWO stelthiervoor 100.000 euro ter beschikking.

NWO-voorzitter Jos Engelen bedacht deze subsidie alimproviserend tijdens zijn eigen presentatie in de week van OpenAccess. Zijn publiek bestond destijds louter uitresearchers en bibliotheekmedewerkers die zich al met OA bezighielden waardoor zijn pleidooi in hoge mate een preek vooreigen parochie leek. Engelen vertelde ScienceGuide na afloop dathij tijdens zijn rede hier het probleem van inzag en dat dit hemter plekke op een nieuw idee had gebracht: extra subsidie voorelke wetenschappelijke conferentie die een additionele sessie overhet nut van Open Access publishing in het programma wilopnemen.

Volgens Engelen moet de aandacht voor toegankelijkpubliceren in Open Access  door met name onderzoekers zelfworden gegenereerd. “Tot nu toe zijn het vooral uitgevers,bibliotheken en dergelijke die hierover met elkaar spreken.Onderzoekers willen zich uiteraard vooral bezig houden met huneigenlijke werk: onderzoek doen. Zij zijn minder bezig met andere,nieuwe manieren van publiceren. Daarom hebben we deze subsidie inhet leven geroepen. Om het voor hen makkelijker te maken om eroverte vernemen, van gedachten te wisselen, hiervoor te pleiten en erzelf aan mee te doen”, aldus Engelen.

De subsidie van NWO kan worden aangevraagd voor conferenties metminimaal honderd deelnemers. Daarnaast moeten in hetorganisatiecomité één of meer in Nederland werkzame onderzoekerszitting hebben. De open access-sessie moet minstens een uur durenen zijn opgenomen in het definitieve conferentieprogramma. Hetorganiserend comité besluit of het geld bestemd wordt voor dereiskosten van een spreker, een debatleider of faciliteiten vooreen sessie. Details met de aanvraagvoorwaarden volgen in deprogrammabrochure die nog in de maak is.

Het interview met Jos Engelen over het nut van Open Access leestu hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK