Rinnooy Kan wil hoofd niet in de schoot leggen

Nieuws | de redactie
2 december 2010 | "Ik kan alleen maar hopen dat de regierol van de minister van EL&I beter gespeeld gaat worden dan voorheen gebeurde." SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan is "bezorgd" over visie en investeringen bij innovatie "De ambitie van de KIA is in deze kabinetsperiode niet realiseerbaar. Nederland is een treurige middenmoter en gaat nu verder afzakken, terwijl om ons heen anderen wel investeringen en visie weten te realiseren."

Het symposium van de HBO-raad over het praktijkgericht onderzoekwas voor Rinnooy Kan aanleiding de innovatieve kansen voor het HBOen zijn onderzoek optimistisch te schtsen. Maar over het daarvoorbenodigde beleid lukte het hem niet zijn somberheid te verbergen.”De top 5 ambitie voor ons land kreeg in het parlement de volledigesteun [met de motie-Hamer]. Dat is een opbeurendsignaal. Dit moet dan niet bij voornemens blijven en dat is wat nuwel dreigt.”

Alle spelers het beste uit hun rol

Hier is de rol van minister Verhagen cruciaal: “eeneffectieve regie door EL&I is een belangrijk gegeven. Ik kanalleen hopen dat de regierol van de minister van EL&Ibeter gespeeld gaat worden dan voorheen gebeurde, nu hetInnovatieplatform niet meer bestaat. Er moet nu in elk geval geenbureaucratic infighting voorop staan. Een goede regiezorgt ervoor dat alle spelers het beste uit hun rol weten te halen,dat is de opdracht dus.”

Deze niet mis te verstane boodschap bevestigt fijntjes dat deEL&I-regierol vooralsnog leidt tot veel competentieworstelingenmet andere ministeries en agenschappen. Verhagens aankondiging op’Meet the Future’ dat hij “een hark” ging halen “door het landschapvan de instituties” verbeterde de sfeeer rond deze regierol nietdirect.

Verder afzakken

Hierover bleek Rinnooy kan openlijk bezorgd. “De KIA-ambitie is indeze kabinetsperiode niet realiseerbaar. Dat is zorgelijk. Anderenom ons heen – zie de € 12 miljard die in Duitsland extrageïnvesteerd wordt – vinden het geld wel voor zulke ambities. In derankings van de OECD is Nederland een treurige middenmoter en wezullen in de gegeven omstandigheden daarin nu verder afzakken. Ikkan het helaas niet anders voorspellen.”

Hij riep op het hoofd niet in de schoot te leggen. Het is voor hem”zonneklaar dat het praktijkgericht onderzoek een essentiele rolspeelt in de innovatieketen.” Het HBO moet dat wel een steedssterkere rol laten spelen in de eigen identiteit van de sector ende hogeschool. Niet als academische kopie, maar als eigenaspect in het binaire stelsel, zoals de commissie Veerman dit hadbevestigd, onderstreepte de SER-voorzitter en oud-lid van dezecommissie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK