Top 10 HO Social Media

Nieuws | de redactie
21 december 2010 | 2011 wordt voor het HO écht het jaar van de Social Media. WO en vooral HBO hebben kennisdeling-medium Facebook nog echt niet ontdekt. ScienceGuide presenteert de eerste Top 10 van HO-instellingen in Europa bij de inzet van Social Media voor nieuws, reputatieversterking en kennisdeling met hun omgeving. En de 3 ergste dinosauriërs van de 21e eeuw in het HO!

ScienceGuide lanceert begin 2011 een nieuwedienstverlening: een hoogwaardige en selectieve Europesenieuwsvoorziening over kennis, onderwijs en onderzoek. Daarbijbouwen wij voort op de nieuwste vormen van kennisdeling ennieuwsvoorziening. En op de ScienceGuide ’twist’ vaninformatie en achtergrond die u gewend bent.  

U kunt daar ook zelf actief in participeren, onder meer door uwSocial Media inzet optimaal te maken.  Meldt u vast bij TopTien@scienceguide.nlom bij de voorlopers te horen.

Een ‘amuse’ bij het kerstdiner bieden we u nu vast:enkele observaties uit ons onderzoek onder de duizendenhogescholen en universiteiten in Europa: hoe scoort u zelf? hoeNederland? welk land loopt echt voorop? En wie zijn echt helemaalnergens?

Observaties over de massa

– Social Media zijn een stille revolutie in dekennissector, waar beleid noch evaluatoren daarvan zich mee beziglijken te houden. In Europa zijn er 336.890 twitter followers in390 twitter kanalen vanuit het HO en maar liefst  1.475.255facebook fans in 598 officiële facebook groepen vanuit het HO.

– Geen land weet met zijn universiteiten zo te domineren in dewereld van Social Media als het Verenigd Koninkrijk. Zo’n50% van de lezers is verbonden aan Britse instellingen. Oxford isde grote winnaar onder de instellingen in Europa, maar ook de hogescore van de Open University is opmerkelijk. En de groei ismarkant: Oxford wint 2000 Facebook-vrienden per maand.

– Net als bij het World Economic Forum staat ons land nietin de Top 5 van de motie-Hamer waar het om eigentijdskennisdelen gaat. Nederland doet het ‘niet slecht’, maar dat komtdoordat ons HO Twitter ontdekt heeft. Maar het dreigt nu al weg tezakken doordat het op Facebook ver achter lijkt te lopen. En juistom wereldwijd jong talent te trekken en te binden is een actieve enhoogwaardige presentie daar inmiddels essentieel. Was Nederlandhier alerter kon het in de top 3 komen, zo blijkt uit de cijfers.Het marktaandeel bij Twitter is voor ons land 8,9% van decontacten, bij Facebook een schamele 1,2%.

 

Observaties over de aard

– Tussen Twitter, RSS en Facebook zijn deverschillen ook elders nog beduidend: Duitsland is goed inTwitter, maar zwak in Facebook, net als Nederland. Zuid-Europeselanden en instellingen doen het juist daar weer veel beter.

Niet elke topinstelling lijkt te beseffen dat men dekennisdeling wereldwijd met de middelen van het jong talentwereldwijd moet aanjagen en daar een gewaardeerde plek in moetveroveren. ScienceGuide trof eerbiedwaardigeuniversiteiten aan die niet of bijna beschamend slecht optreden inSocial Media. De universiteit van Heidelberg – motto ‘Zukunft seit1386’ – is een voorbeeld van hoe het niet moet: geen Engelse info,160 volgers op Twitter en wel lid van de LERU en Coimbra topligavan het WO. De lijst van 3 Dinosauriërs maakt het ook bont.

– Nogal wat instellingen blijken niet te weten wat eronder hun naam in Social Media uitgewisseld wordt door anderen.Verschillende universiteiten en hogescholen hebben twitter- offacebookaccounts die de facto in gebruik zijn bij actiegroepen vooren vooral ook tegen het beleid van de Rector, het CvB of deminister. De universiteit van Graz bijvoorbeeld, blijkt in handenvan het comité UniGraz Brennt. Ook in Nederland ontbreekthet nogal eens aan een Social Media policy op instellingsniveau, zokon ScienceGuide het voorbije jaar merken.

Observaties over onderscheid

– Tussen HBO en WO is er in Nederland een markantverschil. De hogescholen zijn met beduidend meer instellingenen mensen, maar zijn verhoudingsgewijs nog ondermaats present enactief in het kennisdelen via Social Media. Ook hebben zij veelminder volgers/vrienden op hun accounts. Op Facebook gemiddeld maareen derde van die bij de universiteiten (1410 en 465).

– En wat doet men eigenlijk op Twitter en Facebook? Ookdaar heeft ScienceGuide cijfers over. Het varieert vansuffe interne info (roosterwijzigingen, vorstverlet,etc) tot marketingachtige acties. Maar men heeftook ontdekt hoezeer men wereldwijd vragen, impulsen en mensenkan opsporen die er echt toe doen. Italiaanse universiteitenbenutten hun aanwezigheid voor zeer krachtige, formele standpuntenvan hun rectores tegen het beleid van Berlusconi. In Nederlandzijn de helft van de accounts niet meer danroosterupdate-infoplekken. In heel de EU is dat zelfs nogaanzienlijk meer het geval. Room for improvement!

De Top 10 van HO Social Media

De volgende tien instellingen laten zien hoe het ook kan. Delijst gaat uit van de hoeveelheid volgers/vrienden van de SocialMedia accounts per instelling.

Inhoudelijk zijn sommigen uit deze top 10 krachtiger ontwikkeld dananderen, conform het algemene beeld. Turijn, de Britse OU en ZuidDenemarken bieden vooral klantendienst-informatie via hun accounts,terwijl de anderen sterker op inhouden gericht zijn.

Rank

Institution

Twitter

Facebook

1

OxfordUniversity

11.500

125.000

2

University ofCambridge

11.000

55.000

3

Open University MiltonKeynes

8.700

35.000

4

University ofLondon

18.000
(different faculties)

30.000

5

University of SouthernDenmark

70

37.000

6

Cardiff UniversityWales

6.600

20.000

7

University ofWarwick

6.200

8.500

8

University ofPadua

 950

14.000

9

University ofTurin

1.400

13.000

10

University ofAberdeen

3.400

11.000

De Top 10 van landen met HO Social Media

Welke landen behoren tot de voorlopers? En hoe sterk is nu reedshet verschil tussen Twitter en Facebook gebruik? De lijst gaat uitvan de hoeveelheid volgers/vrienden van de Social Media accountsper land en HO-stelsel daarbinnen.

Rank

Country

Twitter

Facebook

1

Great Britain

201.885

625.020

2

France

24.130

130.050

3

Spain

15.980

97.525

4

Germany

31.500

68.930

5

Portugal

3.445

79.950

6

Italy

6.330

70.150

7

Netherlands

31.270

17.790

8

Poland

 280

48.700

9

Denmark

60

40.700

10

Belgium

1.980

32.200

De Dinosauriërs

Wat zijn de pakkendste voorbeelden van instellingen die blijvenhangen in een eerder tijdperk van communicatie, reputatiemanagementen kennisdeling? De Drie Dino’s van de HO Social Media komen notabene uit de kringen van de topinstellingen. Ze zijn gevestigd inBelgië, Zwitserland en Duitsland.

  1. Katholieke Universiteit Leuven: dezeinstelling beschikt niet over een RSS-dienst, noch over Twitter,noch Facebook, en de algemene website is sterk verouderd. Zij islid van zowel LERU als Coimbra.

  2. ETH Zürich:  deze toonaangevendeTU heeft maar liefst 115 twitter followers in het Duits, 260facebook fans, maar nog wel een tweetalige RSS feed.

  3. Ludwig Maximilian Universität teMünchen: deze klassieke en gerenommeerde universiteit beschikt nietover Twitter of Facebook en kent alleen een Duitstalige RSS.Schade.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK