Van Marx en Keynes tot Krugman en IJsland

Nieuws | de redactie
16 december 2010 | Wilt u in debat over de economie, eurocrisis, analyses van de huidige en vroegere met enkele van de meest interessante mensen in dit veld? Dat kan bij de Campus Brussel van de Universiteit Maastricht in de komende maanden. De grote Keynes-biograaf Lord Robert Skidelsky, de 'Nout Wellink van IJsland' en de Duitse chef van het Euroredding-vangnet, Klaus Regling, komen langs.

De nieuwe lezingencyclus van 13 vrijdagse lunchdebatten kijktnaar de economische theorie en praktijk “van Marx tot Krugman.” Hetdenkwerk van economen van de 17e eeuwer Quesnay tot Paul Krugmanvandaag wordt erin geanalyseerd en bediscussieerd. Vervolgens komende “global imbalances” van vandaag aan de orde. Daarbij treedt ookMar Gudmundsson op, de President van de Centrale Bank van IJsland,naast de econoom Jon Levy van de Federal Reserve in New York en eenlid van de board van de ECB in Frankfurt.

Het Euro Vangnet

Bij de systemische analyses van het ‘hoe nu verder’ zijn ertenminste twee zeer boeiende sprekers aangekondigd: Bernd Knoblochen Klaus Regling. De eerste is een van de supervisors van devolledig ingestortte Hypo Real Estate bank in Munchen en kan danook veel vertellen over de werkelijkheid van het redden van grote,gevaarlijk geworden banken.

Klaus Regling kan een ander systemisch aspect toelichten, als geenander inmiddels. Deze oud-DG Economie en Financiele Zaken van deEuropese Commissie treedt namelijk op als de chef van het’Rettungsschirm’ voor de Eurozone. Hij leidt dus de organisatiewaar de Europese regeringsleiders toe hebben besloten om alsvangnet te werken voor landen in de eurozone die met hunstaatsschulden of bankensysteem onderuit dreigen te gaan.

Return of the Master

De openingsspreker van de cyclus is de grootste economischhistoricus van deze tijd, Lord Robert Skidelsky.Zijn biografie van John Maynard Keynes is de benchmark voor ditvak. Skidelsky schildert daarin hoe de briljante wiskundige enkunstminnaar Keynes in zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlogde economie en staatsfinancien van het British Empire overeindhielp houden door hoogst scherpzinnige adviezen enbeleidsondersteuning aan de regering.

Bij de Vrede van Versailles werd Keynes ingeschakeld om deDuitse herstelbetalingen voor de oorlogsverwoestingen te berekenen.Dat werd een sleutelmoment in Keynes’ bestaan. De rancune enkortzichtigheid die toen hoogtij vierden heeft hij meteen na aflooppubliekelijk bestreden en hij waarschuwde voor de verwoestendewerking daarvan voor de vrede in Europa. En toen dat zichook zo voltrok, hielp Keynes Churchill en FDR een naoorlogsfiancieel stelsel opzetten, dat wel zou kunnen voeren tot welvaarten vrede: het Bretton Woods systeem.

Tussendoor zorgde Keynes nog voor de persoonlijke financien vanallerlei kunstenaars van de Bloomsbury Group rond Virginia enLeonard Woolf en investeerde veel in de promotievan schilderkunst en dans. Hij was een groot liefhebbervan de Ballets Russes van Diaghilev en trouwde zelfs eenvan de Russiche ballerina’s uit dit gezelschap.

Skidelsky publiceerde onlangs een boek over hoe Keynes rondLehman Brothers en de nasleep daarvan zou hebbenopgetreden. “Keynes’s preeminent biographer has produced themost satisfying post-crash analysis of the economist” schreef deNYTimes daarover. Zijn lezing op 14 januari heet dan ook: ‘Keynes:The Return of the Master.’

meer info

Wilt u deelnemen aan de cursus of/en de lezingen – waar heeleconomisch en Europees Brussel wel op af zal komen – bijwonen,meldt u zich hier aan. Daar vindt u ook de nadere info overtijd en plaats.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK