100 jaar vitale inspiratie

Nieuws | de redactie
31 januari 2011 | Vrijdag werd prof. dr. Johan Wilhelm van Hulst 100 jaar. Hij was onder andere directeur van een Pabo avant la lettre. Zijn Hervormde Kweekschool stond tegenover de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam en zo werd hij deel van de geschiedenis van de Holocaust. Nog steeds komt hij mensen tegen die hij als kind heeft gered uit de greep van de SD en SS, die vanuit dat theater joodse Amsterdammers 'op transport zetten'.

Van Hulst deed veel in zijn lange leven. Hij was en is tot opheden een verwoed schaker, die dit weekend ook nog gehuldigd werdop het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee. Vorig jaar wonhij daar nog de wedstrijd voor oud-parlementariërs, ex aequomet de relatief jeugdige Jan Nagel, maar ach… Hij wastoch tevreden met een gedeeld eerste plaats. “Ik moet nietmeer zo eerzuchtig zijn om alleen eerste te willen worden”, zeide 99-jarige toen.

Monstrum

Als lid van de Eerste Kamer behoorde hij tot de meestervaren politici, aangezien hij van 1956 tot 1981 voor de CHU enlater het CDA in de Senaat zat. Hij was daar tevensfractievoorzitter en ook nog lid van het Europees Parlement. Denationale en internationale politiek volgt hij tot op hedennauwgezet. Het kabinet-Rutte/Verhagen kan daarbij niet op zijnonverdeelde bewondering rekenen. De constructie ervan met eengedoogopzet noemt hij “een staatsrechtelijk monstrum”. De visie vande PVV bestrijdt hij als christendemocraat met vuur als een”verwerpelijke haat” tegen mensen met een andere afkomst engeloof.

Aangezien hij al vroeg Mein Kampf gelezen had, behoorde hij tot demensen die er van den beginne van overtuigd waren dat hetNazi-regime zou doen wat daarin beloofd werd. Dat voerdetot zijn unieke historsiche rol. Zijn kweekschool liet hij benuttenom baby’s en peuters uit de crèche van de Schouwburg te doen’verdwijnen’.   

Waarom geen prijs?

Van Hulst heeft een bijzondere band met het onderwijs envooral met de lerarenopleidingen. Hij was hoogleraar wijsgerige enhistorische pedagogiek en leidde de Hervormde Kweekschool inAmsterdam vele jaren. Het is dan ook opvallend dat in de kringvan het HBO en de lerarenopleidingen nog niet een onderscheiding ofbijzondere prijs voor inspirerende mensen in deze sector isingesteld, die naar Van Hulst is vernoemd.

Nu de voormalige wethouder van de stad waar Van Hulst zijn – ook inIsrael – bekroonde werk verrichtte, de HBO-raad voorzit, zou mendeze omissie wellicht als blijk van hulde in zijn 100elevensjaar kunnen inhalen. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK