Academische Werkplaats in Rotterdam

Nieuws | de redactie
13 januari 2011 | De zorg in de regio Rotterdam gaat samenwerken met de hogeschool en de universiteit in een nieuwe Academische Werkplaats. Doel is een betere samenwerking tussen praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs te bereiken. Het is een initiatief van de Verloskunde Academie Rotterdam (VAR) en is op 1 januari van start gegaan.

De VAR is een samenwerkingsverband van de Hogeschool Rotterdamen het Erasmus MC dat zich richt op de bacheloropleidingVerloskunde en de Master Physician Assistent. Daarmee richt menzich gericht op de klinische verloskundige en het Kennis- enOnderzoekscentrum, dat zich sinds 2006 bezighield met deontwikkeling van bij- en nascholingen voor de verloskundigeberoepsgroep. 

Aan de Academische Werkplaats zijn twee lectoren en één ErasmusMC professor aangesteld. Twee lectoren die hun kennis op het gebiedvan public health enerzijds en verloskunde anderzijds kunnenbundelen om te komen tot een ‘breed georiënteerd lectoraat’. Ditmoet er voor zorgen dat het lectoraat goed past in deonderzoekslijnen van het Kenniscentrum Kennis van Zorg en tevensaansluit bij de nieuwste ontwikkelingen in de beroepspraktijk vande verloskunde.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK