Binnen een jaar EU-diploma-erkenning

Nieuws | de redactie
31 januari 2011 | Om de Eurozone een krachtig, gemeenschappelijk beleid te geven, wil Kanzlerin Angela Merkel ook het HO- en beroepsonderwijsbeleid op korte termijn veel sterker harmoniseren. Door ook hier met elan samen op te treden, wil zij de euro als eenheidsmunt helpen redden.

Merkel komt met voorstellen om de landen van de Eurozone binnende EU op cruciale terreinen voor de toekomst van hun economie enoverheidsfinanciën zeer nauw samen te brengen. Men spreektzelfs van een ‘Wirtschaftsregierung’, oftewel een gezamenlijkeconomisch beleid van de landen die de euro als gemeenschappelijkemunt kennen. Op die manier wil Duitsland het nog verder uit elkaarspelen van deze lidstaten door de valutamarkten tegen gaan.

Alleen op die manier zou te verhinderen zijn, dat steeds nieuweEU-landen onder vuur komen te liggen van speculanten en ‘rijkelanden’ als Nederland, Finland en Duitsland grote garanties moetenhelpen ondersteunen. Daarmee zou op termijn ook het risico op hunstaatschulden omhoog dreigen te gaan. Merkel wil daarom de meestwezenlijke beleidsterreinen voor de economische groei en reductievan de overheidstekorten zo veel mogelijk harmoniseren.

In dit nieuwe Eurozone-beleid heeft zij vanaf het begin ook hethoger onderwijs en beroepsonderwijs opgenomen. Merkels nieuwe “Paktfür Wettbewerbsfähigkeit” zou “konkrete Verpflichtungen zurStärkung der Wettbewerbsfähigkeit enthalten, die ehrgeiziger undverbindlicher sind als die im Kreise der EU 27 bereitsbeschlossenen,” zo staat in een concept van haar medewerkers, waarDer Spiegel de hand op heeft gelegd.

Naast afspraken over aspecten als de AOW-regelingen en -leeftijd,de hoogte van vennootschapsbelasting, de socialezekerheidsuitgaven, een grondwettelijke rem op overheidstekorten enandere structurele ingrepen wil de Kanzlerin ook eenspoedprogramma binnen een jaar doorvoeren: “erste Maßnahmen ineinem Sofort-Programm, das binnen 12 Monaten national umgesetztwerden soll.” Daarin heeft zij onder meer een wederzijdse erkenningvan de HO-diploma’s opgenomen. Deze zou binnen een jaar door alledeelnemende landen in de nationale wetgeving doorgevoerd motenworden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK