Blackboard voor ethisch dilemma

Nieuws | de redactie
14 januari 2011 | Het AMC heeft op 11 januari een speciale website geopend waar studenten en artsen de morele kwesties die zij in hun werk tegenkomen bespreekbaar kunnen maken. “Om zinvol met patiënten over levensvragen te kunnen praten, moet een arts weten hoe hij zelf over essentiële ethische kwesties denkt.”

Het Waardenweb is een initiatief van universitairdocent medische ethiek en communicatie Myra van Zwieten. Op dewebsite is volgens van Zwieten ruimte om dilemma’s rond de grotelevensvragen te bespreken, maar er is ook ruimte voor aspecten alsmarktwerking in de zorg en mondigheid van patienten.

In de website kunnen studenten en artsen in een vertrouwelijkeomgeving opdrachten doen, die later in onderwijsbijeenkomstengezamenlijk besproken kunnen worden. Een onderwijsvorm die ‘blendedlearning’ wordt genoemd. In deze vorm van onderwijs wordt veelgebruik gemaakt van visuele elementen en beeldende associaties,zoals ook het eerste ontwerp van de website al doet vermoeden.

Het Waardenweb is ontwikkeld door de afdelingHuisartsengeneeskunde van het AMC. De verhouding tussen de steedsmondiger wordende patiënt enerzijds en de arts die met een steedsgrotere verscheidenheid aan behandelmethodes te maken krijgtanderzijds, zorgt er voor dat de arts steeds meer naast de patiëntkomt te staan. De arts krijgt in die zin een steeds meerbegeleidende rol en moet zich ook op zijn eigen positie daarinbezinnen. Waardenweb kan daarbij een handig hulpmiddel zijn.

Het Waardenweb is op 12 januari van start gegaan en zalbeschikbaar zijn voor alle studenten geneeskunde, coassistenten enarts-assistenten in Nederland. Daarnaast zal er ook op kortetermijn een Engelstalige versie van de website gebruikworden genomen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK