Cees Veerman treedt op bij HO-protest

Nieuws | de redactie
7 januari 2011 | 21 januari belooft een historische dag te worden voor Den Haag. De regeringsstad zonder universiteit krijgt in het straatbeeld een optocht van het grootste cortège van hoogleraren uit de Nederlandse geschiedenis. Bovendien zullen zij bij hun protest op de verjaardag van staatssecretaris Halbe Zijlstra worden toegesproken door oud-minister en commissie-voorzitter Cees Veerman.

De stap van Veerman is te meer opmerkelijk, omdat op dat zelfdemoment in de Ministerraad de reactie van het kabinet op zijn advieszal worden besproken. Veerman lijkt de analyse van de koepels,studenten en instellingen te delen, dat zijn advies nauwelijks noguitvoerbaar zal zijn, als dit gepaard zou gaan met eenaanzienlijke aanslag op de bekostigng van het HO.  

De op handen zijnde studentenprotesten van 21 januari wordenkrijgen inmiddels openlijk steun van een reeks collegevoorzitters en instellingen. Ookde UvA en de UU scharen zich nu openlijk achter de studenten. DeUvA deelt een financiële injectie uit aan de organisatie van dedemonstratie en UU rector Hans Stoof geeft alle studenten op 21januari collegevrij. De hoogleraren worden bovendien doorcollegevoorzitter Van Rooy opgeroepen eveneens naar Den Haag tekomen.

Symbolische bijdrage

“We ondersteunen de acties en zien graag dat onze studenten aande demonstratie in Den Haag deelnemen” stelt UU collegevoorzitterYvonne van Rooy die zich al eerder negatief uitsprak over ‘dezwaarste bezuinigingsoperatie sinds de jaren tachtig’. Het UUbestuur hoopt dan ook dat veel van zijn wetenschappers zich zullenaansluiten bij de professorenmanifestatie tegen de voorgesteldeinstellingskorting voor ‘langstudeerders’.

Ook de UvA spreekt openlijk zijn steun uit aan destudentenprotesten van 21 januari. € 9000 wordt er gestort in dekas van de organisatie van 21 januari. Hiermee geeft Karel van derToorn gehoor aan de oproep van de LSVb aan alleonderwijsinstellingen om de symbolische bijdrage van één’langstudeerder’ (€6000) te leveren. “Wij stimuleren betrokkenheidvan studenten en juichen het toe dat ze gaan demonstreren.Daarnaast is het geen exorbitant bedrag en zal het primaireonderwijsproces niet in gevaar komen” aldus van der Toorn.

Nog nooit vertoond

De steun die de universiteiten uitspreken aan de demonstratiepast bij de harde lijn die de VSNU eerder al innam tegen deonderwijsplannen. Sijbolt Noorda noemde  de bezuinigingentijdens het VSNU café een “nog nooit vertoonde” maatregel. “Wij moetenmensen op straat gaan zetten waardoor wij de nieuwe studentenminder docenten, minder begeleiding en minder kwaliteit kunnenbieden. Dit kan toch niet de bedoeling zijn?”

Tegenover het interne magazine DUB Béta liet Yvonne vanRooy weten “dat het kabinet twee volstrekt tegengesteldegeluiden laat horen. De plannen van de commissie Veerman om dekwaliteit van het hoger onderwijs te verhogen, worden omarmd, maarhet is volstrekt duidelijk dat dit alleen te realiseren is metextra investeringen in het hoger onderwijs. Met deze bezuinigingenhebben al die mooie woorden hun betekenis verloren. Dit is de wegterug”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK